Vergelijk spaarrekeningen

Standaard

Een spaarrekening is een interessant financieel product die reeds heel wat jaren terug te vinden is op de financiële markt. Bijna iedereen die over de mogelijkheid beschikt om een kleine beetje geld opzij te zetten beschikt wel over een spaarrekening. Iedere dag gaan nog steeds mensen op zoek naar een nieuwe spaarrekening om af te sluiten. De één zal er voor kiezen om een gewone spaarrekening met locketservice af te sluiten terwijl de ander toch zal kiezen voor een online spaarrekening met hoge rente. Voor welke spaarrekening u ook kiest, het wordt altijd aangeraden om de verschillende spaarrekeningen op de markt met elkaar te vergelijken. Alleen zo kunt u na afloop met absolute zekerheid zeggen dat u heeft gekozen voor de beste spaarrekening. We vertellen u in dit artikel graag meer over het vergelijken van spaarrekeningen.

Waarom spaarrekeningen vergelijken? 
Bovenstaande vraag is eigenlijk redelijk voor de hand liggend, maar toch zien nog steeds heel veel spaarders het nut niet in van het vergelijken van spaarrekeningen. Een andere fout die veel spaarders durven maken is dat ze er uitsluitend voor kiezen om de rente op spaarrekeningen te vergelijken. Hoewel de rente op een spaarrekening natuurlijk zeer belangrijk is moet u ook rekening houden met andere elementen zoals de aard van de spaarrekening, de eventuele voorwaarden die er aan verbonden zijn alsook over een bepaalde garantieperiode wordt gegeven voor de rente. Het komt er met andere woorden dus gewoon op neer dat u een spaarrekening in zijn geheel dient te evalueren en niet uitsluitend rekening mag houden met de rente wanneer u er voor kiest om spaarrekeningen toch te vergelijken.

Pas op met de rente 
Een belangrijk punt bij het vergelijken van spaarrekeningen is en blijft natuurlijk de rente die u kunt verwachten. Wat de rente betreft is het belangrijk om met enkele factoren rekening te houden. Denk hierbij aan de verdeling tussen basisrente en getrouwheidspremie, maar ook aan het verschil tussen de rente op een klassiek en een online spaarrekening. Algemeen gezien ligt de rente op een online spaarrekening altijd hoger dan de rente op een klassieke spaarrekening, al verschilt de opzet van een dergelijk spaarproduct een beetje. Bij een online spaarrekening kunt u bijvoorbeeld geen gebruik maken van locketservice, iets wat de meeste online spaarders gelukkig ook helemaal niet nodig hebben. Sta ook altijd stil bij het verschil tussen de basisrente en de getrouwheidspremie. Een spaarrekening met hoge getrouwheidspremie is uitsluitend interessant voor spaarders die er zeker van zijn dat ze hun spaargeld minimum 1 jaar lang kunnen missen.

Hoe spaarrekeningen vergelijken?
Rest ons natuurlijk nog de vraag hoe u spaarrekeningen kunt vergelijken. Dit is eigenlijk heel eenvoudig. Er bestaan verschillende mogelijkheden wat het vergelijken van spaarrekeningen betreft. Allereerst zou u er voor kunnen kiezen om gebruik te maken van een zogenaamde vergelijkingssite, maar u kunt er eveneens voor kiezen om zelf informatie over verschillende spaarrekeningen te verzamelen en deze onderling met elkaar te vergelijken. Hoewel dit iets langer duurt, is dit eveneens een goede mogelijkheid om te kunnen achterhalen welke spaarrekening voor u wel en welke vooral niet interessant is. Spaarrekeningen vergelijken is in ieder geval zoals net aangegeven zeer eenvoudig mogelijk, zelfs voor mensen die absoluut niet overweg kunnen met het internet.