Meer dan 250 miljard euro op Belgische spaarrekeningen

Standaard

In januari 2014 werd een nieuw historisch record gevestigd voor wat betreft het geld dat Belgen gezamenlijk op een spaarrekening hebben staan. Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat er voor zomaar even 251,2 miljard euro op Belgische spaarrekeningen is terug te vinden. Daarmee wordt meteen ook de symbolische kaap die werd vastgesteld op 250 miljard euro overschreden. Ter vergelijking geven we graag nog een aantal cijfers mee. In december van vorig jaar stond er in totaal 249,9 miljard euro op de Belgische spaarrekeningen.

In januari vorig jaar bedroeg het totaal aan spaargeld maar liefst 12,5 miljard euro minder. Als we naar de balans van de voorbije 12 maanden kijken stellen we tot slot vast dat er alleen in de maand november een negatieve balans kan worden waargenomen. Er moet wel in acht gehouden worden dat een deel van de groei van het spaargeld is te wijten aan de intresten die door de banken in de maand januari werden uitbetaald. Uiteraard hebben deze de balans aanzienlijk de hoogte in geduwd.

Record Bank spaarrekening

Standaard

Record Bank is ongetwijfeld één van de bekendste banken. Het is dan ook zeker niet zo vreemd dat veel mensen er voor kiezen om hun spaarrekening bij deze bank af te sluiten. In totaal biedt Record Bank haar spaarders twee verschillende mogelijkheden aan. De bank beschikt niet over een gewone klassieke spaarrekening met hoge basisrente en lage getrouwheidspremie, maar kiest in plaats daarvan voor een competitieve online spaarrekening.

Deze spaarrekening kreeg gewoon de naam “webspaarrekening” mee en beschikt over alle mogelijkheden waar een online spaarrekening over dient te beschikken. Bent u toch niet helemaal weg van een online spaarrekening en wilt u vooral op lange termijn sparen, dan biedt de bank u ook op dat vlak een interessante mogelijkheid aan. In ieder geval, indien u interesse heeft in één van de spaarrekeningen van Record Bank, dan dient u beslist eens dit artikel door te nemen.

Belgen blijven nog steeds meer en meer sparen

Standaard

Hoewel de lage rentes een doorn in het oog zijn van de spaarder blijven Belgen toch massaal geld sparen. In april van dit jaar stond er voor zomaar even 224,8 miljard euro op de verschillende spaarrekeningen in België. Het lijkt een aanhoudende trend te zijn dat mensen niet veel vertrouwen meer hebben in beleggingen die door hun bank worden aangeboden. Ook al bieden dergelijke beleggingen vaak een mooiere rente, toch kiezen spaarders vandaag de dag liever voor de veiligheid van een spaarrekening. Verwacht wordt dan ook dat ook de komende maanden de bedragen op de spaarrekeningen alleen maar verder zullen toenemen.

Belgen sparen 42% minder door crisis

Standaard

De economische crisis zorgt er voor dat Belgen zo’n 42,3 procent minder sparen dan vroeger het geval was. Deze conclusie wordt getrokken na het uitvoeren van een onderzoek door iVox in opdracht van NIBC Direct. Uit datzelfde onderzoek bleek ook dat amper 7,7 procent van de Belgen meer kunnen sparen dan vroeger het geval was. Ook wees het onderzoek uit dat Belgen tegenwoordig vaak het beheer van hun spaargeld over het hoofd zien.

Maar liefst de helft van de ondervraagden konden niet antwoorden op de vraag of ze wisten hoeveel de spaarrente op hun spaarrekening bedraagt. Eén op vijf ondervraagden gaf aan te weinig tijd te hebben om echt actief bezig te zijn met het beheer van zijn of haar spaargeld. 42,6 procent van de ondervraagden gaf tot slot nog aan over te weinig financiële kennis te beschikken om zijn spaargeld actief te beheren. Amper 43 procent van de ondervraagden vonden zichzelf een verstandige spaarder.

Is een spaarrekening interessant of niet?

Standaard

Het huidige financiële klimaat zorgt er voor dat steeds meer mensen zich de vraag stellen of het tegenwoordig wel nog interessant is om een spaarrekening af te sluiten of niet. Wanneer we de rente op een spaarrekening vandaag de dag gaan vergelijken met de rente van enkele jaren geleden dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat deze aanzienlijk naar omlaag is gehaald. Het is dan ook nog maar zeer de vraag of de lage rente die op een spaarrekening wordt toegekend de zogenaamde inflatie het hoofd kan bieden. Is het met andere woorden tegenwoordig al dan niet nog interessant om een spaarrekening af te sluiten? We geven er u in dit artikel graag een antwoord op.

Spaarrekening

Standaard

Wanneer u een beetje geld heeft kunnen sparen of bijvoorbeeld plots (door bijvoorbeeld een erfenis) een beetje extra kapitaal krijgt kan het interessant zijn om naar een mogelijkheid te zoeken om dit geld op te laten brengen. In dit geval zult u waarschijnlijk te raden gaan bij een bepaalde bank waarna u diverse mogelijkheden voorgeschoteld krijgt. We zijn er bijna zeker van dat ook de bekende spaarrekening onderdeel zal uitmaken van het voorstel dat u door de bank in kwestie wordt gedaan. Spaarrekeningen zijn voor banken immers zeer interessant omdat ze hun de mogelijkheid bieden om hun “cashflow” aan te vullen. In principe is het namelijk zo dat uw geld wel visueel op een spaarrekening blijft staan, maar achter de schermen kan de bank met het geld werken. Dit is ook meteen de reden waarom banken over de mogelijkheid beschikken om u een bepaalde rente op een spaarrekening te geven. We vertellen u in dit artikel in ieder geval graag meer over de voor- en nadelen van de spaarrekening.