Wanneer zal de rente op spaarrekeningen terug verhogen?

Standaard

Mensen houden er van om geld te sparen. Het liefst van alles sparen ze geld op een oude, vertrouwde manier en dan gaat er uiteraard niets boven de klassieke spaarrekening. De spaarrekening blijft ondanks de lage rente die wordt geboden relatief aantrekkelijk voor spaarders. Spaarders weten namelijk dat ze hun geld op een spaarrekening niet zomaar kunnen verliezen en mocht dat wel gebeuren dat er allerhande garanties bestaan om die spaargelden toch in te dekken. Dat is allemaal natuurlijk bijzonder interessant, maar brengt sparen tegenwoordig ook nog echt iets op?

De inflatie ligt vaak hoger dan de intrest die op een spaarrekening wordt ontvangen en dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Veel mensen die liefhebber zijn van sparen middels een spaarrekening wachten tot op het ogenblik dat de spaarrente terug zal stijgen, maar zit dat moment er in de nabije toekomst wel aan te komen? Wij proberen in dit artikel op deze toch wel niet onbelangrijke vraag een antwoord te geven.

Hoogste spaarrente

Standaard

Mensen die geld willen sparen en daarvoor graag een beroep willen doen op de spaarrekening zullen er uiteraard voor kiezen om een spaarrekening te zoeken die een zo hoog mogelijke spaarrente biedt. Het vinden van de hoogste spaarrente is echter lang niet altijd even eenvoudig, in tegendeel. De hoogste spaarrente zorgt er voor dat u ieder jaar opnieuw kunt rekenen op een mooie opbrengst op uw spaarrekening, maar we trappen een open deur in wanneer we zeggen dat de spaarrente tegenwoordig alles behalve hoge toppen scheert.

Bij het afsluiten van een nieuwe spaarrekening is het dan ook meer dan ooit belangrijk om te vergelijken. Alleen door de spaarrekeningen op de markt te vergelijken kunt u er voor zorgen dat u een zo hoog mogelijke spaarrente verkrijgt en dat is altijd mooi meegenomen. Wilt u eveneens een spaarrekening met de hoogste mogelijke spaarrente afsluiten? Lees dan beslist even de informatie in dit artikel!

Ook spaarrentes bij Europabank omlaag

Standaard

Europabank heeft bekend gemaakt dat het de rente op haar verschillende spaarrekeningen zal verlagen. De renteverlaging gaat in op datum van 2 april 2013. In eerste instantie is er het Europabank: Renteboekje. Deze spaarrekening is vanaf 2 april nog goed voor een basisrente van 1 procent en een getrouwheidspremie van 0,35 procent. De tweede spaarrekening is het zogenaamde Renteboekje Plus. Bij deze spaarrekening kunt u nog genieten van een basisrente van 0,75 procent en een getrouwheidspremie van 1,10 procent.

Niet alleen de gewone spaarrekeningen krijgen te maken met de renteverlaging, ook het populaire jongerenboekje van de bank ontsnapt niet. Deze spaarrekening is vanaf 2 april nog goed voor een basisrente van 1,25 procent en een getrouwheidspremie van 0,60 procent.

Hogere belastingvrije rente op spaarrekeningen in 2013

Standaard

Zoals u ongetwijfeld weet kunt u op een spaarrekening genieten van een belastingvrije rente. In 2012 bedroeg de vrijgestelde rente een bedrag van 1.830 euro. Voor het nieuwe jaar stijgt de belastingvrije rente met 50 euro tot een bedrag van 1.880 euro. Dit is vooral interessant voor spaarders die over een riant bedrag op hun spaarrekening beschikken. De kleine spaarder zal van deze aanpassing in principe niets merken. De rente op hun spaarrekening(en) is immers vaak sowieso vrijgesteld.

Maak kennis met online spaarbank MoneYou

Standaard

De Belgische financiële markt verwelkomt vandaag een nieuwe online spaarbank genaamd MoneYou. MoneYou is een handelsnaam van de bekende Nederlandse bank ABN AMRO en is reeds actief in Nederland en Duitsland. De bank staat er om bekend spaarrekeningen aan te bieden met een hoog rendement en zou dan ook een rechtstreekse concurrent kunnen vormen voor andere soortgelijke banken als Rabobank.be en NIBC Direct. De online spaarbank biedt haar klanten de mogelijkheid om twee verschillende online spaarrekeningen af te sluiten, één met hoge basisrente en één met hoge getrouwheidspremie. Later krijgt u op deze website een gedetailleerd artikel over deze twee spaarrekeningen.

De MoneYou Flex sparen spaarrekening is een spaarrekening voor spaarders die ten allen tijde hun geld moeten kunnen opvragen tegen een zo laag mogelijk verlies. Deze spaarrekening beschikt dan ook over een hoge basisrente van 1,95 procent en een getrouwheidspremie van 0,40 procent. Samen is deze spaarrekening op jaarbasis goed voor een totale rente van 2,35 procent, wat in de huidige marktomstandigheden absoluut niet slecht is.

Naast de gewone spaarrekening biedt de spaarbank haar klanten ook de mogelijkheid om een MoneYou Plus sparen spaarrekening af te sluiten. Deze spaarrekening voorziet haar spaarders van een basisrente van 1,40 procent in combinatie met een hoge getrouwheidspremie van 1,25 procent. Samen is deze spaarrekening dus goed voor een jaarlijkse rente van 2,65 procent, eveneens gezien de huidige marktomstandigheden niet slecht.

De komst van deze nieuwe online spaarbank kan volgens veel spaarders op geen beter moment komen. Nu andere banken de rente op een (nog) lager pitje zetten is de vraag naar een nieuwe, betrouwbare en vooral hoog rentende spaarrekening aanzienlijk toegenomen. We zijn in ieder geval benieuwd hoe het marktaandeel zich van deze nieuwe spaarbank op de Belgische markt zal ontwikkelen.

Rabobank.be verlaagt opnieuw de spaarrente

Standaard

Rabobank.be heeft aangekondigd opnieuw de spaarrente te zullen verlagen. De renteverlaging gaat in op datum van 10 september 2012 en geldt voor alle spaarrekeningen van de bank. De basisrente op de Rabo Spaarrekening daalt van 1,60 procent naar 1,50 procent. De getrouwheidspremie op deze standaard spaarrekening daalt eveneens van 0,40 naar 0,30 procent. De basisrente op het Rabo Plus Account wordt verlaagd van 0,90 naar 0,65 procent terwijl de getrouwheidspremie van 1,50 procent wel ongewijzigd blijft.

Voor het Rabo Junior Account geldt dezelfde renteverlaging als voor de gewone Rabo Spaarrekening. De basisrente daalt immers eveneens van 1,60 naar 1,50 procent terwijl de getrouwheidspremie daalt van 0,40 naar 0,30 procent. Op het Rabo Gift Account is dan weer eenzelfde verlaging waar te nemen als bij het Plus Account. Daar daalt de basisrente dus van 0,90 naar 0,65 procent terwijl de getrouwheidspremie behouden blijft.

Rabobank.be verklaart deze derde renteverlaging op extreem korte tijd aan de hand van de Euribor, beter bekend als het rentetarief waartegen Europese banken elkaar geld kunnen lenen. Dat tarief is de laatste tijd aanzienlijk gedaald waardoor de bank niet langer in staat is om de hoge rente uit te betalen.

AXA verlaagt spaarrente van I-plus spaarrekening

Standaard

AXA heeft bekend gemaakt dat het de spaarrente op haar I-plus spaarrekening met onmiddelijke ingang zal verlagen. De verlaging geldt wel uitsluitend voor de basisrente. Deze wordt verlaagd naar 0,65 procent. De getrouwheidspremie van 0,35 procent blijft ongewijzigd. Naast de verlaging van de rente op de I-plus spaarrekening heeft AXA eveneens aangekondigd dat het niet langer mogelijk is om in te tekenen op de zogenaamde I-plus welcome spaarrekening.

NIBC Direct verlaagt de spaarrente

Standaard

Vanaf 1 augustus zal NIBC Direct de rente op haar spaarrekeningen verlagen. De bank liet weten dat het zo lang mogelijk heeft gewacht met het verlagen van de spaarrente, maar dat het gezien de evolutie op de internationale markt nu toch genoodzaakt is om de vergoedingen bij te stellen. Zowel de gewone NIBC Direct spaarrekening als de NIBC Direct Getrouwheidsrekening wordt getroffen.

Wat de NIBC Direct spaarrekening betreft wordt de basisrente verlaagd naar 1,90 procent. Voorheen bedroeg deze nog 2 procent. De getrouwheidspremie wordt eveneens verlaagd, namelijk van 0,50 naar 0,40 procent. Wat de NIBC Direct Getrouwheidsrekening wordt de basisrente verlaagd van 1,50 procent naar 1,25 procent. De getrouwheidspremie op deze spaarrekening blijft vooralsnog ongewijzigd.

Ook Belfius Bank verlaagt de spaarrente

Standaard

Belfius Bank heeft bekend gemaakt dat het met onmiddelijke ingang de spaarrente op een aantal van haar spaarrekeningen heeft verlaagd. Het klassieke spaarboekje van de bank blijft vooralsnog buiten schot. Andere spaarrekeningen krijgen wel te maken met een lagere rente. Wat de Belfius Getrouwheidsspaarrekening betreft blijft de basisrente ongewijzigd. De getrouwheidspremie wordt verlaagd met 0,25 procent van 1,25 naar 1 procent. Op de Belfius Internet Getrouwheidsspaarrekening daalt de basisrente van 0,75 naar 0,50 procent terwijl de getrouwheidspremie ongewijzigd blijft.

Op de Belfius Internet Spaarrekening wordt zowel de basisrente als de getrouwheidspremie aangepast. De basisrente daalt van 1,50 naar 1,20 procent terwijl de getrouwheidspremie met 0,10 procent stijgt. De getrouwheidspremie wordt dus 0,40 procent. Ook de spaarrente op de Belfius Spaarrekening januari 2012 wordt aangepast. Op deze spaarrekening wordt de basisrente verlaagd van 0,75 naar 0,50 procent. De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,25 procent.

Tot slot is er nog de Belfius Internet Spaarrekening januari 2012. Ook op deze spaarrekening daalt de basisrente. De basisrente is verlaagd van 1 procent naar 0,75 procent. De getrouwheidspremie van 0,25 procent werd niet aangepast.

Optima Bank verlaagt rente op spaarrekeningen

Standaard

Spaargids.be heeft op haar website bekend gemaakt dat ze uit betrouwbare bron heeft vernomen dat Optima Bank de rente op haar spaarrekeningen zal aanpassen per 12 juli 2012. De renteverlaging geldt zowel voor de klassieke spaarrekening als voor de Spaarrekening Plus.

Op de klassieke spaarrekening blijft de basisrente van 0,50 procent behouden. De getrouwheidspremie wordt echter verlaagd van 1,40 naar 1,25 procent. Op de Spaarrekening Plus wordt dan weer de basisrente aangepast van 1,30 naar 1 procent en blijft de getrouwheidspremie van 0,50 procent behouden.