Meer dan 250 miljard euro op Belgische spaarrekeningen

Standaard

In januari 2014 werd een nieuw historisch record gevestigd voor wat betreft het geld dat Belgen gezamenlijk op een spaarrekening hebben staan. Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat er voor zomaar even 251,2 miljard euro op Belgische spaarrekeningen is terug te vinden. Daarmee wordt meteen ook de symbolische kaap die werd vastgesteld op 250 miljard euro overschreden. Ter vergelijking geven we graag nog een aantal cijfers mee. In december van vorig jaar stond er in totaal 249,9 miljard euro op de Belgische spaarrekeningen.

In januari vorig jaar bedroeg het totaal aan spaargeld maar liefst 12,5 miljard euro minder. Als we naar de balans van de voorbije 12 maanden kijken stellen we tot slot vast dat er alleen in de maand november een negatieve balans kan worden waargenomen. Er moet wel in acht gehouden worden dat een deel van de groei van het spaargeld is te wijten aan de intresten die door de banken in de maand januari werden uitbetaald. Uiteraard hebben deze de balans aanzienlijk de hoogte in geduwd.

Vergelijken spaarrekeningen

Standaard

Er speelt zich een vreemde trend af op de hedendaagse financiële markt. Die opmerkelijke trend heeft betrekking tot de spaarrekening. Er kan worden vastgesteld dat de spaarrekening haast nooit eerder zo populair was als vandaag de dag. Dat heeft natuurlijk deels alles te maken met de garanties die op een spaarrekening worden geboden, maar toch is de populariteit vanwege de bijzonder lage rente opmerkelijk te noemen.

Er kan tegenwoordig wel worden vastgesteld dat steeds meer spaarders er voor kiezen om spaarrekeningen te vergelijken. Dat is interessant omdat het aanbod aan spaarrekeningen zo gigantisch groot is dat het haast wel noodzakelijk is om te vergelijken. Gaat u binnenkort een (nieuwe) spaarrekening afsluiten? Vergeet dan zeker niet om te vergelijken!

Grootbanken zagen spaarrekeningen aandikken in 2012

Standaard

De verschillende grootbanken kunnen wat hun spaarrekeningen betreft terugblikken op een goed jaar. Zowat alle grootbanken zagen de spaartegoeden op hun spaarrekeningen toenemen. Belfius maakte bijvoorbeeld bekend dat haar spaarrekeningen het voorbije jaar met maar liefst 10 procent aandikten in vergelijking met het jaar 2011. Ook andere grootbanken stelden een significante groei vast. BNP Paribas Fortis, welke meteen ook marktleider is op vlak van spaarrekeningen tekende een groei op van 7,4 procent. Naar verwachting zijn de spaarboekjes van deze bank goed voor in totaal 57,8 miljard euro.

Ook die andere grootbank ING maakte bekend dat haar spaarrekeningen het goed hebben gedaan het voorbije jaar. Bij ING werd een stijging genoteerd van 7,5 procent. Het spaargeld op spaarrekeningen bij ING is goed voor een totaalbedrag van 28,8 miljoen euro. Niet alleen grootbanken konden vaststellen dat het spaarvermogen toenam. Ook online spaarbanken deden het goed. Bekend voorbeeld is Rabobank.be.

AXA stopt met vers geld spaarrekeningen

Standaard

AXA heeft bekend gemaakt dat het niet langer spaarrekeningen aan zal bieden die specifiek zijn bedoelt om spaarders met “vers geld” aan te trekken. Dat is opmerkelijk omdat AXA de voorbije twee jaar op ieder ogenblik een spaaractie had lopen die zich juist wel richtte op mensen met nieuw spaargeld. Tegen januari 2013 wil Minister Vande Lanotte dergelijke spaarrekeningen sowieso gaan verbieden, maar AXA vindt dat ze het juiste signaal geven door nu reeds dergelijke promoties naar de koelkast te verhuizen.

De huidige zogenaamde SpaarPlus spaarrekening is nog steeds een spaarrekening onder voorwaarden, maar de vers geld voorwaarde ontbreekt. Samen met het gebrek aan deze voorwaarde dient wel te worden vastgesteld dat ook de rente aanzienlijk lager ligt dan enige tijd geleden.

De huidige rente op de SpaarPlus spaarrekening wordt beperkt tot een basisrente van 0,50 procent en een getrouwheidspremie van 1,25 procent. Dat is opvallend omdat dezelfde spaarrekening in juli van dit jaar nog 1 procent basisrente gaf in combinatie met 1,25 procent getrouwheidspremie. Toch heeft deze renteverlaging volgens de bank niets te maken met het ontbreken van de vers geld voorwaarde. Een woordvoerder van AXA liet weten dat de rente gewoon werd verlaagd naar aanleiding van de huidige rentesituatie op de financiële markt.

Meer dan 229 miljard euro op Belgische spaarrekeningen

Standaard

Belgen lijken de spaarrekening nog steeds een warm hart toe te dragen, want maand na maand lijken records te sneuvelen. Ook in de maand juli van dit jaar stond er een recordbedrag op de Belgische spaarrekeningen. Het ging om een totaal van 229,16 miljard euro. Dit bedrag is een stijging van 1,4 miljard tegenover de maand juni van dit jaar. De stijging is vooral opmerkelijk omdat spaarrekeningen voorlopig een erg lage rente aanbieden. De hoogste rente op een spaarrekening is momenteel 2,75% terwijl de verwachte inflatie voor het jaar 2012 door het Planbureau op 2,90 procent wordt geschat.

Rabobank.be verlaagt opnieuw de spaarrente

Standaard

Rabobank.be heeft aangekondigd opnieuw de spaarrente te zullen verlagen. De renteverlaging gaat in op datum van 10 september 2012 en geldt voor alle spaarrekeningen van de bank. De basisrente op de Rabo Spaarrekening daalt van 1,60 procent naar 1,50 procent. De getrouwheidspremie op deze standaard spaarrekening daalt eveneens van 0,40 naar 0,30 procent. De basisrente op het Rabo Plus Account wordt verlaagd van 0,90 naar 0,65 procent terwijl de getrouwheidspremie van 1,50 procent wel ongewijzigd blijft.

Voor het Rabo Junior Account geldt dezelfde renteverlaging als voor de gewone Rabo Spaarrekening. De basisrente daalt immers eveneens van 1,60 naar 1,50 procent terwijl de getrouwheidspremie daalt van 0,40 naar 0,30 procent. Op het Rabo Gift Account is dan weer eenzelfde verlaging waar te nemen als bij het Plus Account. Daar daalt de basisrente dus van 0,90 naar 0,65 procent terwijl de getrouwheidspremie behouden blijft.

Rabobank.be verklaart deze derde renteverlaging op extreem korte tijd aan de hand van de Euribor, beter bekend als het rentetarief waartegen Europese banken elkaar geld kunnen lenen. Dat tarief is de laatste tijd aanzienlijk gedaald waardoor de bank niet langer in staat is om de hoge rente uit te betalen.

DHB Bank verlaagt rente spaarrekeningen

Standaard

DHB Bank zal op maandag 16 juli 2012 de rente op haar spaarrekeningen aanpassen. De renteverlaging geldt voor de DHB Plus en DHB Save Online spaarrekeningen. Wat de DHB Plus spaarrekening betreft moet er rekening gehouden worden met een aanzienlijke daling van de basisrente. Deze zakt immers van 1,25 naar 0,90 procent. De getrouwheidspremie van 1 procent blijft behouden. Wat de DHB Save Online spaarrekening betreft daalt de basisrente met 0,30 procent van 1,30 naar 1 procent. De getrouwheidspremie van 1 procent blijft ook op deze spaarrekening behouden.

OBK Bank verlaagt basisrente Depo fidelis spaarrekening

Standaard

OBK Bank heeft er voor gekozen om de basisrente op haar Depo fidelis spaarrekening te verlagen. De renteverlaging gaat in vanaf 6 juli 2012 en haalt de basisrente van de spaarrekening naar omlaag tot 0,70 procent. De getrouwheidspremie van de spaarrekening die goed is voor 1,50 procent blijft voorlopig wel ongewijzigd. Na de renteverlaging is de Depo fidelis spaarrekening dus nog goed voor een jaarlijkse opbrengst van 2,20 procent.

Geld op spaarrekeningen blijft stijgen

Standaard

Het hoeft niet meer te worden gezegd dat het rendement op spaarrekeningen ver van uitstekend is, maar toch blijven Belgen massaal geld op hun spaarboekje plaatsen. In mei van dit jaar waren alle spaarrekeningen van Belgen samen goed voor een totaalbedrag van 226,16 miljard euro. Deze cijfers deden waarnemers schrikken, want in vergelijking met april van dit jaar was een stijging merkbaar van 1,5 miljard euro. Deze stijging was ook meteen goed voor een nieuw record.

We kunnen ons de vraag stellen of die stijging wel echt zo opmerkelijk is in een tijd waarin de beurs heuse bokkensprongen maakt en er maar weinig veilige beleggingen meer aan te halen zijn. De spaarrekening is daardoor meer dan ooit een schuilkelder geworden voor beleggers en wordt vooral gezien als een tijdelijke oplossing tot de beurzen zich weten te herstellen. Aan de hand van dit nieuws werd een rondvraag gehouden bij verschillende banken.

Grootbanken als KBC en ING maakten bekend dat ze het spaargeld met zo’n 3 tot 7 procent zagen stijgen. Bij de internetbank Rabobank.be was de stijging nog groter. De bank zag het spaargeld van haar klanten met ruim een derde toenemen.

Vergelijk spaarrekeningen

Standaard

Een spaarrekening is een interessant financieel product die reeds heel wat jaren terug te vinden is op de financiële markt. Bijna iedereen die over de mogelijkheid beschikt om een kleine beetje geld opzij te zetten beschikt wel over een spaarrekening. Iedere dag gaan nog steeds mensen op zoek naar een nieuwe spaarrekening om af te sluiten. De één zal er voor kiezen om een gewone spaarrekening met locketservice af te sluiten terwijl de ander toch zal kiezen voor een online spaarrekening met hoge rente. Voor welke spaarrekening u ook kiest, het wordt altijd aangeraden om de verschillende spaarrekeningen op de markt met elkaar te vergelijken. Alleen zo kunt u na afloop met absolute zekerheid zeggen dat u heeft gekozen voor de beste spaarrekening. We vertellen u in dit artikel graag meer over het vergelijken van spaarrekeningen.