AXA komt met I-Plus Premium spaarrekening

Standaard

AXA komt met een nieuwe spaarrekening genaamd “I-Plus Premium”. Deze spaarrekening verbindt een aantal voorwaarden aan het verkrijgen van de intresten. Zo dient er ten allen tijde een bedrag van minimum 25.000 euro op de spaarrekening terug te vinden zijn. Het maximale bedrag is vastgesteld op 500.000 euro. Indien aan deze voorwaarde wordt voldaan kunnen spaarders bij de I-Plus Premium rekenen op een basisrente van 0,50 procent die wordt aangevuld met een getrouwheidspremie ter waarde van 1,20 procent. De I-Plus Premium van AXA is een gereglementeerde spaarrekening wat wil zeggen dat er een vrijstelling van roerende voorheffing kan worden verkregen tot een bedrag van 1880 euro (inkomstenjaar 2013).

AXA verlaagt spaarrente van I-plus spaarrekening

Standaard

AXA heeft bekend gemaakt dat het de spaarrente op haar I-plus spaarrekening met onmiddelijke ingang zal verlagen. De verlaging geldt wel uitsluitend voor de basisrente. Deze wordt verlaagd naar 0,65 procent. De getrouwheidspremie van 0,35 procent blijft ongewijzigd. Naast de verlaging van de rente op de I-plus spaarrekening heeft AXA eveneens aangekondigd dat het niet langer mogelijk is om in te tekenen op de zogenaamde I-plus welcome spaarrekening.

I-Plus Welcome spaarrekening opnieuw in de kijker

Standaard

AXA heeft beslist om de I-Plus Welcome spaarrekening te herlanceren. Dat doet het echter niet zomaar, want de rente op de spaarrekening wordt opgetrokken. Als spaarder moet u er wel rekening mee houden dat er verschillende voorwaarden verbonden zijn aan het afsluiten  van I-Plus Welcome spaarrekening.

De belangrijkste voorwaarde zit hem in het feit dat het steeds om vers geld moet gaan. Daardoor is de spaarrekening uitsluitend geschikt voor nieuwe klanten. De I-Plus Welcome spaarrekening biedt spaarders een basisrente van 1,60 procent en een getrouwheidspremie van 0,40 procent. In totaal kunnen spaarders dus rekenen op 0,20% meer rente dan vroeger.