Bouwsparen met BNP Paribas Fortis en Fintro

Standaard

Woonsparen, het is altijd al een dubbeltje op z’n kant geweest. Veel jonge mensen willen het wel doen, maar krijgen daarvoor eigenlijk onvoldoende mogelijkheden aangeboden. Daar willen BNP Paribas Fortis en Fintro nu verandering in brengen. Beide banken kiezen er namelijk voor om de spaarrekening “woonsparen” in te voeren. Deze spaarrekening is speciaal bestemd voor jongeren die willen sparen om zo de aankoop van vastgoed te kunnen financieren. In de praktijk betreft het jammer genoeg niets meer of minder dan een spaarrekening die beschikt over een hoge getrouwheidspremie.

Wanneer we de spaarrekening verder onder de loep nemen stellen we wel vast dat er behoorlijk wat voorwaarden aan verbonden zijn. Zo kan de spaarrekening bijvoorbeeld uitsluitend worden afgesloten door mensen die de leeftijd hebben van 18 tot 35 jaar. Daarnaast mag er per kalenderjaar ook slechts maximum 6000 euro worden gestort. Dit komt overeen met een maandelijks bedrag van amper 500 euro waardoor de spaarrekening voor veel mensen geen structurele meerwaarde zal bieden. Zij zijn immers doorgaans vooral op zoek naar een degelijk rendement voor een groot bedrag op relatief korte termijn.

Zorgen bovenstaande voorwaarden er voor dat de spaarrekening niet is gereglementeerd? Toch niet. Het klopt inderdaad dat spaarrekeningen over geen specifieke voorwaarden meer mogen beschikken, maar er zijn twee uitzonderingen. U raadt het al, het bedrag dat wordt ingelegd alsook de leeftijd van de spaarder zijn deze twee uitzonderingen. Of het “Woonsparen” voor u al dan niet interessant is dient u zelf uit te maken, echter biedt de betere online spaarrekening u een gelijkaardige rente en dat zonder voorwaarden en dus ook zonder maximale inleg op jaarbasis. Waarschijnlijk is dit voor de meeste mensen dan ook een betere oplossing.

Nieuwe rentevoeten op Fintro spaarrekeningen vanaf 15 mei

Standaard

Fintro heeft eerder vandaag bekend gemaakt dat het de rentevoeten van haar spaarrekeningen per datum van 15 mei 2013 zal verlagen. Zowel de basisrente als de getrouwheidspremie wordt verlaagd. Voor de klassieke spaarrekening van de bank wordt de basisrente verlaagd van 0,60 naar 0,50 procent. De getrouwheidspremie wordt 0,20 procent in plaats van 0,30 procent. Samen zal de klassieke spaarrekening van Fintro spaarders dus nog voorzien van een totale spaarrente van 0,70 procent per jaar.

Heeft u een inleg van minimum 12.500 euro ter beschikking? In dat geval kunt u er bij Fintro voor kiezen om een zogenaamde Blue Select spaarrekening af te sluiten. Deze spaarrekening biedt de spaarder vanaf 15 mei een basisrente van 0,40 procent (eerder 0,50 procent) in combinatie met een getrouwheidspremie van 1,30 procent die vooralsnog niet wordt gewijzigd. De Blue Select spaarrekening van Fintro biedt de spaarder met andere woorden nog een jaarlijkse spaarrente van 1,70 procent.

Rente spaarrekeningen Fintro verlaagt

Standaard

Fintro heeft vandaag bekend gemaakt dat het op datum van 22 oktober van dit jaar de rentes op haar spaarrekeningen zal verlagen. In tegenstelling tot in voorgaande gevallen wordt deze keer niet één enkele rente verlaagd, maar zowel de basisrente als de getrouwheidspremie. Op zowel de Gewone spaarrekening als de Jongeren spaarrekening als de Online spaarrekening wordt de basisrente verlaagd naar 0,60 procent. De getrouwheidspremie wordt eveneens verlaagd en wel naar 0,30 procent.

Klanten van Fintro hebben eveneens de mogelijkheid om te kiezen voor de zogenaamde Blue Select spaarrekening. Deze spaarrekening is echter wel voorbehouden voor mensen die beschikken over een minimale inleg van 12.500 euro. De basisrente op deze spaarrekening bedraagt 0,50 procent en blijft ongewijzigd. De getrouwheidspremie wordt daarentegen aangepast van 1,50 procent naar 1,30 procent.

Ook Fintro verlaagt basisrente op spaarrekeningen

Standaard

We hadden het eigenlijk kunnen verwachten na de renteverlaging die is doorgevoerd door BNP Paribas Fortis, maar nu heeft ook Fintro officieel bekend gemaakt dat het de basisrente op haar spaarrekeningen per direct terugdraait. Ook bij Fintro gaat het uitsluitend om de basisrente. De getrouwheidspremies blijven onaangeroerd. Alleen de babyrekening lijkt ook bij Fintro uit de boot te vallen. De rente op die spaarrekening blijft immers ongewijzigd op 2,50 procent (2 procent basisrente & 0,50 procent getrouwheidspremie).

De basisrente op de Blue Select spaarrekening wordt verlaagd van 1 procent naar 0,60 procent. Dat is een daling van zomaar even 0,40 procent terwijl voor deze spaarrekening steeds een minimuminleg van 12.500 euro is vereist. Ook de rente op de Fintro online spaarrekening wordt verlaagd. De basisrente wordt teruggebracht van 1 procent naar 0,75 procent. Hetzelfde geldt ook voor de gewone spaarrekening alsook voor de jongerenspaarrekening van de bank. Zoals gezegd blijft de basisrente op de babyrekening wel gewoon op 2 procent.

Fintro verlaagt rente op haar online spaarrekening

Standaard

Fintro heeft een toch wel opmerkelijke beslissing genomen wat hun online spaarrekening betreft. Wanneer u er vroeger voor koos om gebruik te maken van de online spaarrekening van Fintro kon u immers steeds rekenen op een hogere rente dan op de klassieke spaarrekening het geval was. Nu heeft Fintro echter aangegeven dat de rente van haar online spaarrekening wordt gelijkgesteld met de rente van de gewone spaarrekening. Ook op de online spaarrekening van Fintro krijgt u met andere woorden vanaf 1 februari 2012 slechts 1 procent basisrente en 0,25 procent getrouwheidspremie.

Bij Fintro verklaren ze de verlaging van de rente als een doelbewuste keuze. De algemeen directeur van Fintro heeft aangegeven dat de klanten van de bank de gewone spaarrekening zouden verkiezen boven de online spaarrekening. Dit zou volgens dezelfde man alles te maken hebben met het feit dat klanten nog steeds contact wensen te hebben met een bepaalde agent. Omdat ook klanten die gebruikmaken van de online spaarrekening dit vaak doen werd er uiteindelijk voor gekozen om de rente gelijk te stellen.