Crelan verlaagt binnenkort spaarrente op spaarrekeningen

Standaard

De nieuw samengestelde bank Crelan heeft bekend gemaakt dat het de rente op niet alleen haar spaarrekeningen, maar ook op haar kasbons en termijnrekeningen zal verlagen. De verlagingen gaan in op datum van 16 mei 2013. In dit nieuwsbericht spenderen we uiteraard in het bijzonder aandacht aan de renteverlaging voor de spaarrekeningen van Crelan.

Voor het gewone Crelan Spaarboekje wordt de basisrente verlaagd van 0,60 naar 0,50 procent. De getrouwheidspremie gaat eveneens omlaag met 0,10 procent naar 0,20 procent. Het Crelan Spaarboekje brengt op jaarbasis met andere woorden nog een totale spaarrente op van 0,70 procent.

Bij de Crelan Direct-boekje is het alleen de basisrente die wordt geviseerd. Bij deze spaarrekening daalt de basisrente namelijk met 0,15 procent naar 0,75 procent. De getrouwheidspremie van 0,40 procent wordt niet aangepast. Ook voor de Crelan Horizon-boekje gelden vanaf 16 mei nieuwe rentes. De basisrente van deze spaarrekening van Crelan daalt naar 0,40 procent terwijl de getrouwheidspremie wordt verlaagd naar 0,75 procent.

Tot slot is er nog het Crelan i Horizon-boekje. Bij deze spaarrekening blijft de basisrente van 0,50 procent ongewijzigd. De getrouwheidspremie daalt echter met 0,35 procent waardoor deze op 1 procent komt te liggen. Het Crelan i Horizon-boekje is dan ook vanaf 16 mei 2013 nog goed voor een totale opbrengst op jaarbasis van 1,50 procent.