Bouwsparen met BNP Paribas Fortis en Fintro

Standaard

Woonsparen, het is altijd al een dubbeltje op z’n kant geweest. Veel jonge mensen willen het wel doen, maar krijgen daarvoor eigenlijk onvoldoende mogelijkheden aangeboden. Daar willen BNP Paribas Fortis en Fintro nu verandering in brengen. Beide banken kiezen er namelijk voor om de spaarrekening “woonsparen” in te voeren. Deze spaarrekening is speciaal bestemd voor jongeren die willen sparen om zo de aankoop van vastgoed te kunnen financieren. In de praktijk betreft het jammer genoeg niets meer of minder dan een spaarrekening die beschikt over een hoge getrouwheidspremie.

Wanneer we de spaarrekening verder onder de loep nemen stellen we wel vast dat er behoorlijk wat voorwaarden aan verbonden zijn. Zo kan de spaarrekening bijvoorbeeld uitsluitend worden afgesloten door mensen die de leeftijd hebben van 18 tot 35 jaar. Daarnaast mag er per kalenderjaar ook slechts maximum 6000 euro worden gestort. Dit komt overeen met een maandelijks bedrag van amper 500 euro waardoor de spaarrekening voor veel mensen geen structurele meerwaarde zal bieden. Zij zijn immers doorgaans vooral op zoek naar een degelijk rendement voor een groot bedrag op relatief korte termijn.

Zorgen bovenstaande voorwaarden er voor dat de spaarrekening niet is gereglementeerd? Toch niet. Het klopt inderdaad dat spaarrekeningen over geen specifieke voorwaarden meer mogen beschikken, maar er zijn twee uitzonderingen. U raadt het al, het bedrag dat wordt ingelegd alsook de leeftijd van de spaarder zijn deze twee uitzonderingen. Of het “Woonsparen” voor u al dan niet interessant is dient u zelf uit te maken, echter biedt de betere online spaarrekening u een gelijkaardige rente en dat zonder voorwaarden en dus ook zonder maximale inleg op jaarbasis. Waarschijnlijk is dit voor de meeste mensen dan ook een betere oplossing.