Bouwsparen met BNP Paribas Fortis en Fintro

Standaard

Woonsparen, het is altijd al een dubbeltje op z’n kant geweest. Veel jonge mensen willen het wel doen, maar krijgen daarvoor eigenlijk onvoldoende mogelijkheden aangeboden. Daar willen BNP Paribas Fortis en Fintro nu verandering in brengen. Beide banken kiezen er namelijk voor om de spaarrekening “woonsparen” in te voeren. Deze spaarrekening is speciaal bestemd voor jongeren die willen sparen om zo de aankoop van vastgoed te kunnen financieren. In de praktijk betreft het jammer genoeg niets meer of minder dan een spaarrekening die beschikt over een hoge getrouwheidspremie.

Wanneer we de spaarrekening verder onder de loep nemen stellen we wel vast dat er behoorlijk wat voorwaarden aan verbonden zijn. Zo kan de spaarrekening bijvoorbeeld uitsluitend worden afgesloten door mensen die de leeftijd hebben van 18 tot 35 jaar. Daarnaast mag er per kalenderjaar ook slechts maximum 6000 euro worden gestort. Dit komt overeen met een maandelijks bedrag van amper 500 euro waardoor de spaarrekening voor veel mensen geen structurele meerwaarde zal bieden. Zij zijn immers doorgaans vooral op zoek naar een degelijk rendement voor een groot bedrag op relatief korte termijn.

Zorgen bovenstaande voorwaarden er voor dat de spaarrekening niet is gereglementeerd? Toch niet. Het klopt inderdaad dat spaarrekeningen over geen specifieke voorwaarden meer mogen beschikken, maar er zijn twee uitzonderingen. U raadt het al, het bedrag dat wordt ingelegd alsook de leeftijd van de spaarder zijn deze twee uitzonderingen. Of het “Woonsparen” voor u al dan niet interessant is dient u zelf uit te maken, echter biedt de betere online spaarrekening u een gelijkaardige rente en dat zonder voorwaarden en dus ook zonder maximale inleg op jaarbasis. Waarschijnlijk is dit voor de meeste mensen dan ook een betere oplossing.

BNP Paribas Fortis stopt met baby- en jongerenrekeningen

Standaard

BNP Paribas Fortis pakt uit met een toch wel opmerkelijk nieuwsfeit. De bank heeft namelijk bekend gemaakt dat het stopt met de speciale baby- en jongerenrekeningen. Beide spaarrekeningen richten zich op kinderen of jongeren en werden gekenmerkt door een hogere rente. De bank gaat nu dus stoppen met het aanbieden van dergelijke spaarrekeningen. Vanaf 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om deze spaarrekeningen bij BNP Paribas Fortis af te sluiten. Er kan wel nog verder gestort worden op reeds bestaande rekeningen. Waarom BNP Paribas Fortis deze keuze precies heeft gemaakt is vooralsnog nog niet bekend.

Tijdelijk aanbod Online Spaarrekening Premium BNP Paribas Fortis

Standaard

BNP Paribas Fortis pakt uit met een tijdelijk aanbod op haar Online Spaarrekening Premium. Wanneer u in de maand januari een dergelijke spaarrekening afsluit en / of bijstort, kunt u de getrouwheidspremie reeds op 31 december van dit jaar verwerven. De Online Spaarrekening Premium biedt spaarders een basisrente van 0,75 procent en een getrouwheidspremie van 1 procent.

Op zich een aardige rente, maar er zijn voorwaarden verbonden aan deze spaarrekening. De Online Spaarrekening Premium van BNP Paribas Fortis kan uitsluitend worden afgesloten voor bedragen van minimum 12.500 euro. Van zodra het spaargeld op de spaarrekening onder dit bedrag duikt wordt de minder gunstige rente van de gewone spaarrekening van de bank van kracht.

BNP Paribas Fortis lanceert nieuwe getrapte spaarrekening

Standaard

BNP Paribas Fortis komt met een nieuwe spaarrekening op de markt die een trapsgewijs verloop kent. Met andere woorden, hoe meer geld u op de spaarrekening plaatst, des te meer rente u kunt verwachten. Wanneer u op deze spaarrekening een bedrag plaatst tot 50.000 euro zult u kunnen rekenen op een basisrente van 0,30 procent. Deze basisrente wordt aangevuld met een getrouwheidspremie van 0,60 procent. Beschikt u over een bedrag tussen de 50.000 & 100.000 euro, dan zult u bij deze spaarrekening kunnen profiteren van een basisrente van 0,30 procent en een getrouwheidspremie van 1 procent.

Grote spaarders die over een bedrag van minimum 150.000 euro beschikken kunnen een basisrente van 0,75 procent en een getrouwheidspremie van 1 procent verwachten. In het  beste geval biedt deze nieuwe spaarrekening dus een jaarlijkse opbrengst van 1,75 procent, maar daar moet u dan wel een behoorlijk bedrag voor plaatsen. Het is in ieder geval duidelijk dat BNP Paribas Fortis zich met deze nieuwe spaarrekening vooral (of beter gezegd uitsluitend?) richt op mensen met veel spaargeld.

Online sparen niet langer voordeliger bij BNP Paribas Fortis

Standaard

Een beetje een opmerkelijk nieuwsfeit vandaag. De bank BNP Paribas Fortis heeft namelijk bekend gemaakt dat het de rente op haar online spaarrekening op datum van 22 oktober 2012 gelijk zal stellen aan de rente op haar klassieke spaarboekje. Dat is echter niet alles, want tegelijkertijd wordt de rente op de Gewone spaarrekening van de bank aangepast. De Gewone spaarrekening van BNP Paribas Fortis is vanaf 22 oktober nog goed voor een basisrente van 0,60 procent. Voorheen bedroeg deze rente 0,75 procent. De getrouwheidspremie wordt verhoogd van 0,25 procent, naar 0,30 procent. Deze tarieven gelden eveneens voor de online spaarrekening van de bank.

Voor de online spaarrekening van BNP Paribas Fortis is de verlaging van de rente dus nog iets drastischer. De basisrente van deze spaarrekening daalt immers in één klap van 1 procent naar 0,60 procent. De getrouwheidspremie blijft bij deze spaarrekening wel ongewijzigd op 0,30 procent. Tot slot wordt ook de rente op de Jongeren spaarrekening van BNP Paribas Fortis verlaagd. Deze basisrente daalt met 0,15 procent naar 0,60 procent terwijl spaarders ook op de getrouwheidspremie 0,20 procent moeten inleveren. Ook de getrouwheidspremie op de Jongerenrekening komt op deze manier op 0,30 procent te staan.

BNP Paribas Fortis brengt Groen+ spaarrekening op de markt

Standaard

BNP Paribas Fortis heeft vandaag bekend gemaakt dat het een nieuwe, zogenaamde groene spaarrekening op de markt zal introduceren. De nieuwe groene spaarrekening zal beschikbaar zijn vanaf 20 april 2012 en komt er omwille van de banden tussen BNP Paribas Fortis, Natuurpunt en Natagora. De groene spaarrekening zal de spaarder uitsluitend een moreel voordeel bieden, want de rente op de Groen+ spaarrekening zal gelijk zijn aan die van het klassieke spaarboekje van de bank. U kunt met andere woorden rekenen op een basisrente van 0,75 procent en een getrouwheidspremie van 0,25 procent.

Waarom dan kiezen voor de Groen+ spaarrekening van BNP Paribas Fortis? Zeer eenvoudig. Van alle spaargelden die jaarlijks worden ontvangen zal er een bepaalde bijdrage worden doorgestort aan Natagora en Natuurpunt. De bijdragen zullen worden gebruikt om diverse milieuprojecten in België te ondersteunen. De bank maakte bekend dat het gaat om 1 euro per 1000 euro spaargeld dat op de nieuwe Groen+ spaarrekening wordt gestort. De bijdrage die de bank kan leveren aan de beide verenigingen is wel beperkt tot een bedrag van 200.000 euro. Het is zowel voor nieuwe als voor bestaande klanten mogelijk om in te tekenen op de nieuwe Groen+ spaarrekening van BNP Paribas Fortis. De Groen+ spaarrekening kan worden afgesloten vanaf 20 april 2012.

BNP Paribas Fortis verlaagt basisrente op spaarrekeningen

Standaard

Er lijkt vandaag maar geen einde te komen aan banken die de (basis)rente op hun spaarrekeningen terugdraaien. In tegenstelling tot wat onze lezers misschien verwachten zijn ook niet uitsluitend de gewone spaarrekeningen van de bank getroffen. Naast deze spaarrekeningen wordt immers ook de basisrente op de online spaarrekeningen teruggedraaid. Om te beginnen is er de gewone online spaarrekening van BNP Paribas Fortis. Deze spaarrekening was eerst goed voor een basisrente van 1,20 procent en een getrouwheidspremie van 0,30 procent. De basisrente wordt nu echter teruggebracht naar 1 procent.

Wat de online spaarrekening premium betreft wordt de basisrente van 1 procent verlaagd naar 0,75 procent. De getrouwheidspremie van de spaarrekening blijft opnieuw ongewijzigd op 1 procent. Op de klassieke spaarrekening wordt de basisrente ook verlaagd naar 0,75 procent. Dit geldt eveneens voor de jongerenspaarrekening (jonger dan 18 jaar) van de bank. De getrouwheidspremie blijft ook op deze spaarrekeningen ongewijzigd.

Wel is er goed nieuws voor mensen die over een babyspaarrekening beschikken. Zowel de basisrente als de getrouwheidspremie blijven op deze spaarrekening ongewijzigd. Eigenaars van een dergelijke spaarrekening kunnen met andere woorden nog steeds rekenen op een totale rente van 2,5 procent.

BNP Paribas Fortis hoopt op nieuwe spaarders door 2% intrest op internetspaarrekening

Standaard

Ook de bank BNP Paribas Fortis zet het nieuwe jaar in met een promotie voor spaarders. Door de zogenaamde 11-maanden regel in te voeren hoopt de bank spaarders over de streep te trekken om hun spaargeld bij hun te deponeren. Iedereen die tussen 2 januari en 31 januari 2012 een storting op zijn of haar spaarrekening doet zal immers datzelfde jaar nog de getrouwheidspremie uitbetaald zien worden. Het spreekt voor zich dat dit uitsluitend geldt voor bedragen die gedurende 11 maanden onafgebroken op de internetspaarrekening zijn blijven staan. Een samengevat wil bovenstaande zeggen dat u op de Online Spaarrekening Premium van BNP Paribas Fortis nu een basisrente krijgt van 1 procent die wordt aangevuld met nog eens 1 procent getrouwheidspremie. Let wel, om gebruik te kunnen maken van deze actie dient u een minimum inleg te doen van 12.500 euro.