Spaarrente

Standaard

Wanneer u een spaarrekening afsluit doet u dit natuurlijk meer dan waarschijnlijk voor de zogenaamde spaarrente. De spaarrente wordt aanzien als de winst die u als spaarder op uw spaarrekening krijgt. Veel mensen denken dat deze rente steeds is vastgesteld, maar niets is minder waar. In principe bestaat de spaarrente namelijk steeds uit twee verschillende onderdelen. Enerzijds is er de gewone basisrente, maar anderzijds is er ook nog de getrouwheidspremie. Hoewel beide rentes nooit voor onbepaalde duur gegarandeerd worden zitten er wel  diverse verschillen tussen beiden. De basisrente kan door een bank immers ten allen tijde gewijzigd worden zonder dat daar vooraf een melding voor dient te worden gedaan. Wat de getrouwheidspremie betreft ligt dit anders. Deze wordt in de meeste gevallen voor een periode van minimum 1 jaar vastgesteld zonder dat deze door de bank aangepast mag worden. Eigenlijk is een spaarrekening met een zo hoog mogelijke getrouwheidspremie dus het interessantst. Niet?

Basisrente 
Zoals gezegd bestaat de spaarrente onder andere uit een zogenaamde basisrente. De basisrente vormt dan ook echt de “basis” voor de winst die verkregen kan worden uit uw spaarrekening. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat de basisrente aanzienlijk kan verschillen van spaarrekening tot spaarrekening. Bij de ene spaarrekening  zult u merken dat de basisrente veel hoger zal liggen ten opzichte van de getrouwheidspremie terwijl dat bij andere spaarrekeningen precies andersom kan zijn. Veel hangt immers af van de periode waarop uw spaargeld vast wordt gezet. Kiest u er voor om bijvoorbeeld maandelijks een stukje van uw spaargeld op te vragen, dan kunt u beter kiezen voor een spaarrekening met een hoge basisrente. Bent u er echter zeker van dat uw spaargeld voor minimum 12 maanden vast zal staan, kies dan bij voorkeur altijd voor een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie.

Getrouwheidspremie
Terugkomend op de vraag die aan het einde van de inleiding werd gesteld moeten we dus een beetje een dubbelzinnig antwoord geven. Inderdaad, de getrouwheidspremie is een belangrijk onderdeel van de spaarrente, maar het is zeker niet zo dat deze automatisch voor iedereen het beste is. Wanneer u bijvoorbeeld weet dat u regelmatig geld zult moeten afhalen van uw spaarrekening is het veel interessanter om te kiezen voor een hogere basisrente ten opzichte van een hogere getrouwheidspremie. De basisrente wordt immers altijd berekend op het bedrag dat op de spaarrekening staat terwijl de getrouwheidspremie slechts wordt berekend op bedragen die gedurende minimum 12 maanden onaangeroerd op uw spaarrekening hebben gestaan. In de praktijk zorgt dit vaak voor een zeer aanzienlijk verschil, dus hou hier zeker en vast rekening mee. Bij de meeste banken kunt u zelf aangeven welk onderdeel van de spaarrente u het belangrijkste vindt.

Conclusie
Zoals u ziet is de spaarrente opgedeeld in twee onderdelen die eigenlijk allebei even belangrijk zijn. Veel is afhankelijk van wat u verwacht van uw spaarrekening en dat zal uiteindelijk ook bepalend zijn voor de algemene spaarrente die u kunt verwachten. Op dit vlak geldt echter wel steeds één gouden regel. Hoe langer u het geld onaangeroerd laat staan, des te hoger de potentiële spaarrente kan zijn.