Spaarrekeningen

Standaard

We leven in een wereld waarin er dagelijks aanpassingen plaatsvinden op de financiële markt. Op zich zijn dergelijke aanpassingen geen probleem, al zagen spaarders de rente op hun spaargeld de voorbije jaren meer zakken dan stijgen. De komst van zogenaamde internetbanken heeft dit enigszins proberen op te vangen, maar toch blijft de rente relatief laag. Dit zorgt er voor dat u er bij de keuze van uw spaarrekeningen goed dient over na te denken welke bank u de beste voorwaarden kan bieden tegen de hoogste rente. Steeds meer mensen mogen er dan wel voor kiezen om hun spaarrekeningen bij internetbanken af te sluiten, maar het zou zomaar kunnen dat dit voor u lang niet de beste oplossing is. We vertellen u in dit artikel in ieder geval graag meer over de verschillende soorten spaarrekeningen.

De klassieke spaarrekening 

Wanneer u er voor kiest om een klassieke spaarrekening bij een bank af te sluiten weet u dat u het moet stellen met een relatief lage rente.  De klassieke spaarrekening wordt immers uitgeschreven door een fysieke bank die doorgaans veel meer kosten heeft dan een internetbank. De kosten die bank heeft worden min of meer volledig doorgerekend aan hun klanten en dat zorgt er voor dat de rente op de klassieke spaarrekening bijzonder onder druk is komen te staan. Dit wil echter niet zeggen dat een klassieke spaarrekening niet langer interessant is. Wanneer u op zoek bent naar een mogelijkheid om geld te sparen tegen een iets hogere rente dan bij een normale zichtrekening het geval is terwijl u ten allen tijde over uw spaargeld wenst te beschikken is de klassieke spaarrekening waarschijnlijk voor u zelfs de beste oplossing.

Internetspaarrekening

Een internetspaarrekening is eigenlijk het tegenovergestelde van de gewone klassieke spaarrekening.  Bij een internetspaarrekening kunt u doorgaans immers rekenen op een veel hogere rente. Zoals eerder in dit artikel reeds kort aangehaald heeft een internetbank veel minder kosten dan een gewone bank en dat is terug te zien in de rente die wordt geboden. Daar tegenover staat echter dat het iets lastiger is om snel geld van uw spaarrekening af te halen. Het is bij een internetspaarrekening immers veelal zo dat u niet alleen beschikt over een spaarrekening, maar ook over een zichtrekening bij dezelfde bank. U dient het spaargeld dat u wenst af te halen eerst over te maken naar de zichtrekening bij dezelfde bank om deze vervolgens naar uw gewone zichtrekening over te boeken. Dit is iets omslachtiger dan bij een gewone spaarrekening, maar daar is vooral het gebrek aan kaarten de oorzaak van. Een internetbank als bijvoorbeeld Rabobank.be maakt bijvoorbeeld uitsluitend gebruik van een digipass.

Basisrente en getrouwheidspremie op spaarrekeningen

De keuze op vlak van spaarrekeningen zal vooral gebaseerd zijn op uw algemeen spaargedrag. De ene persoon zal gewone spaarrekeningen verkiezen terwijl iemand anders uitsluitend zal kijken naar spaarrekeningen met een hoge getrouwheidspremie. In principe hangt alles dan ook af van uw spaargedrag. Wenst u bijvoorbeeld regelmatig kleine bedragen van uw spaarrekening af te halen, dan kunt u beter kiezen voor een spaarrekening met een zo hoog mogelijke basisrente. Wanneer u er echter zeker van bent dat u, uw spaargeld gedurende een periode van 12 maanden op uw spaarrekening kunt laten staan doet u er beter aan om te kiezen voor een spaarekening met een hogere getrouwheidspremie. Op deze manier bent u er tenminste helemaal zeker van dat u spaart tegen een zo optimaal mogelijke rente.