Spaarrekening

Standaard

Wanneer u een beetje geld heeft kunnen sparen of bijvoorbeeld plots (door bijvoorbeeld een erfenis) een beetje extra kapitaal krijgt kan het interessant zijn om naar een mogelijkheid te zoeken om dit geld op te laten brengen. In dit geval zult u waarschijnlijk te raden gaan bij een bepaalde bank waarna u diverse mogelijkheden voorgeschoteld krijgt. We zijn er bijna zeker van dat ook de bekende spaarrekening onderdeel zal uitmaken van het voorstel dat u door de bank in kwestie wordt gedaan. Spaarrekeningen zijn voor banken immers zeer interessant omdat ze hun de mogelijkheid bieden om hun “cashflow” aan te vullen. In principe is het namelijk zo dat uw geld wel visueel op een spaarrekening blijft staan, maar achter de schermen kan de bank met het geld werken. Dit is ook meteen de reden waarom banken over de mogelijkheid beschikken om u een bepaalde rente op een spaarrekening te geven. We vertellen u in dit artikel in ieder geval graag meer over de voor- en nadelen van de spaarrekening.

Twee soorten spaarrekeningen

Allereerst is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er twee verschillende soorten spaarrekeningen bestaan. De eerste spaarrekening is geschikt voor mensen die een iets hogere rente willen dan op hun gewone zichtrekening het geval is terwijl men toch het hele jaar door vrij over hun spaargeld wil kunnen beschikken. De tweede spaarrekening spreekt dan weer een compleet andere doelgroep aan en is uitsluitend geschikt voor mensen die hun spaargeld minimum één jaar kunnen missen. Bij diverse banken is het wel mogelijk om geld van deze spaarrekening af te halen tussendoor, maar dan komt de zogenaamde getrouwheidspremie te vervallen en laat dat nu net iets zijn dat u wil proberen te vermijden…

Voor- en nadelen van de gewone spaarrekening

Zoals hierboven reeds aangehaald zijn er twee verschillende spaarrekening. De standaard spaarrekening is een spaarrekening die geschikt is voor mensen die ten allen tijde aanspraak willen kunnen maken op hun spaargeld zonder dat ze al teveel rente verliezen.  Een gewone spaarrekening bij een bank afsluiten wil dan ook steeds zeggen dat u kunt genieten van een hoge basisrente die wordt aangevuld door een minder hoge getrouwheidspremie. Deze laatste krijgt u immers pas wanneer uw spaargeld voor de volle 12 maanden op uw spaarrekening heeft gestaan. Is dat niet het geval, dan komt de getrouwheidspremie te vervallen, maar behoudt u wel nog steeds uw basisrente. Let wel, de basisrente kan op ieder ogenblik door de bank worden aangepast terwijl dat voor de getrouwheidspremie niet het geval is. Het voordeel van een gewone spaarrekening is dus dat u eigenlijk altijd uw spaargeld af kunt halen, maar het nadeel is dat er een lagere rente op wordt gegeven dan bij de spaarrekeningen met een hoge getrouwheidspremie het geval is.

Voor- en nadelen van een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie

De spaarrekening met een hogere getrouwheidspremie is zoals eerder reeds aangehaald eigenlijk een spaarrekening waarbij u verplicht bent om uw geld voor minimum één jaar vast te zetten. Het wordt bij de meeste banken tegenwoordig dan wel mogelijk gemaakt om wel gewoon tussendoor geld af te halen, maar op deze manier verliest u wel de opgebouwde getrouwheidspremie. Het nadeel aan een dergelijke spaarrekening is dus dat u min of meer genoodzaakt bent om er geld op te zetten die u echt niet nodig heeft, maar het voordeel daarbij is wel dat er een hogere rente tegenover staat. Wanneer u er dan voor kiest om een beroep te doen op een internetbank met een mooie internet spaarrekening kan de rente zomaar eens hoger komen te liggen dan op een belegging op middellange termijn het geval is.

Is een spaarrekening nog wel interessant?

Om dit artikel af te ronden geven we nog antwoord op een voor veel mensen belangrijke vraag. De rente op spaarrekeningen is de laatste jaren immers flink gedaald. Verschillende grootbanken, maar ook privé banken hanteren inmiddels een rente die nauwelijks interessant lijkt voor spaarders om in te stappen. Toch zal een spaarrekening altijd blijven bestaan om de eenvoudige reden dat het nog steeds veruit de veiligste manier is om geld te sparen terwijl het u toch een klein beetje winst oplevert. De komst van internetbanken heeft er verder voor gezorgd dat mensen die hun geld niet frequent wensen aan te spreken ook een alternatief hebben. Een zogenaamde internet spaarrekening biedt u doorgaans immers een veel hogere rente dan een gewone spaarrekening. De voorwaarden van de internet spaarrekening liggen tot slot min of meer in lijn met die van de gewone spaarrekening zodat u voor geen onaangename verrassingen zult komen te staan. Zoals u ziet kan een spaarrekening dus best nog interessant zijn!