Spaarrekening kind

Standaard

Steeds meer mensen kiezen er voor om een beetje geld te sparen voor hun kinderen. In de meeste gevallen wordt er in deze kwestie niet voor gekozen om risico’s te nemen. U kunt dan ook waarschijnlijk wel al raden dat de meesten er in dit geval voor kiezen om een spaarrekening af te sluiten op naam van het kind in kwestie. Een spaarrekening kind kan verschillende voordelen met zich meebrengen, maar toch is dat niet altijd het geval. U doet er bij het afsluiten van een spaarrekening kind goed aan om goed na te gaan welke banken de meest optimale voordelen bieden. De waarheid verplicht ons om te zeggen dat de meeste voordelen op een spaarrekening kind verkregen kunnen worden bij de kleinere banken. Zij doen immers veel meer moeite om dergelijke klanten binnen te halen dan grootbanken. We vertellen u in dit artikel in ieder geval graag meer over de spaarrekening kind.

Spaarrekening kind bij een grootbank 
Grootbanken durven wel eens de neiging te hebben om geen onderscheid te maken tussen een gewone spaarrekening en een spaarrekening voor kinderen. Het mooiste voorbeeld op dit vlak is Dexia. Dexia heeft er steeds voor gekozen om de rente op hun spaarrekening kind even hoog (of even laag, zoals u wil) te houden als hun gewone spaarrekening. Andere grootbanken geven zeer kleine extra’s tot 0,5 procent. Let op, in de meeste gevallen dient u bij een spaarrekening kind rekening te houden met verschillende extra voorwaarden. Vooral het maximum te sparen kapitaal is belangrijk. Op verschillende spaarrekeningen voor kinderen wordt bijvoorbeeld een maximaal kapitaal aangehouden van 5000 euro. Van zodra er boven dit bedrag wordt gegaan zal de meerwaarde op uw zichtrekening worden gestort of wordt de intrest op dat bedrag berekend aan de hand van de normale rente.

Spaarrekening kind bij een kleine bank 
Zoals in de inleiding reeds aangegeven doen kleinere banken vaak veel meer moeite om extra voordelen te verbinden aan een spaarrekening kind. Dit uit zich ook niet alleen in de rente die wordt geboden, maar ook in de voorwaarden die aan de spaarrekening worden verbonden. Bij de meeste grootbanken is het bedrag u kunt sparen op een spaarrekening kind immers beperkt, maar bij de meeste kleinere banken is dat niet het geval. Wel is het zo dat de kans bestaat dat u verplicht dient te stoppen met sparen op het ogenblik dat uw kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt. In bepaalde gevallen kan dit gaan om de leeftijd van 18 jaar, maar er zijn ook spaarrekeningen die vast worden gezet tot een leeftijd van 21 of zelfs 24 jaar. Hoe dan ook zou u bij het zoeken naar een spaarrekening kind beter niet alleen rekening houden met de grootbanken, want de kleinere banken bieden op dit vlak vaak de meeste voordelen.

Conclusie
Een spaarrekening kind is volgens velen interessant, al zijn er ook mensen die er niet meteen voor te vinden zijn. Het klopt inderdaad dat dergelijke spaarrekeningen worden afgesloten voor een bijzonder lange termijn en het klopt eveneens dat niemand kan voorspellen hoe de inflatie de komende jaren zal toenemen. Wanneer de rente dan niet voldoende is kan het zelfs zijn dat uw spaarrekening kind minder opbrengt dan het moet om winstgevend te zijn.  Wees er dus zeker van dat u voldoende onderzoek doet naar de beste spaarrekening voor uw kind en neem geen overhaaste  beslissingen. Wanneer u een spaarrekening kind tegen een mooie (hoge) rente af kunt sluiten kan dit echter zeker een interessante manier zijn om geld te sparen.