Spaarrekening hoogste rente

Standaard

Wanneer we heel eerlijk zijn zal iedereen het er ongetwijfeld over eens zijn dat de rente die we krijgen op een spaarrekening eigenlijk de belangrijkste reden is waarom we er voor kiezen om deze af te sluiten. Veel spaarders die een nieuwe spaarrekening willen afsluiten kijken enkel en alleen naar de rente die wordt geboden zonder stil te blijven staan bij andere voorwaarden. Op zich is dat begrijpelijk, u wilt natuurlijk dat uw spaarrekening zoveel mogelijk opbrengt, maar de rente staat lang niet altijd los van de andere voorwaarden die aan de spaarrekening zijn verbonden. In dit artikel willen we u in ieder geval graag meer vertellen over de spaarrekening met de hoogste rente.

Hoe spaarrekening hoogste rente vinden? 
Laat ons eerst maar eens dieper ingaan op de vraag hoe u de spaarrekening hoogste rente precies kunt vinden.  Er zijn verschillende mogelijkheden om de spaarrekening hoogste rente te vinden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om gebruik te maken van een vergelijkingssite. Een bekende website op dit vlak is Spaargids. Spaargids biedt haar bezoekers immers de mogelijkheid aan om snel en eenvoudig de opbrengst van verschillende spaarrekeningen met elkaar te vergelijken. Daarnaast wordt het overzicht steeds up 2 date gehouden waardoor u niet bang hoeft te zijn voor eventuele verschillen. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van een dergelijke vergelijkingssite kunt u ook nog altijd zelf aan de slag gaan met vergelijken. Verzamel de informatie van alle spaarrekeningen die volgens u interessant zijn en vergelijk vervolgens de rente. De spaarrekening die u de hoogste rente biedt kan op deze manier eveneens zeer eenvoudig gevonden worden.

Pas op met de getrouwheidspremie
De rente op een spaarrekening bestaat zoals u ongetwijfeld weet uit twee verschillende delen. Er is enerzijds de basisrente en anderzijds is er nog de getrouwheidspremie. De basisrente wijst eigenlijk zichzelf een beetje uit. De basisrente wordt immers toegekend op het volledige geldbedrag dat op uw bankrekening is terug te vinden, op eender welk ogenblik in het jaar. Met andere woorden, door geld af te halen van uw spaarrekening zult u, uw basisrente niet volledig verliezen. Dat is wel van toepassing in het geval van de getrouwheidspremie. Wat de getrouwheidspremie betreft dient u er immers rekening mee te houden dat deze uitsluitend wordt toegekend op bedragen die voor minimum 12 maanden op uw spaarrekening hebben gestaan. Haalt u, uw geld vroeger af, dan kunt u de opgespaarde getrouwheidspremie vergeten wat een bom kan leggen onder de rente op uw spaarrekening. Hou hier dus altijd rekening mee bij het afsluiten van een spaarrekening.

Conclusie
Zoals u heeft kunnen lezen in dit artikel is het eigenlijk heel eenvoudig om de spaarrekening hoogste rente te vinden. Door gebruik te maken van een vergelijkingssite kunt u zeer eenvoudig de spaarrekening met de hoogste rente vinden, maar dat geldt eveneens voor mensen die er voor kiezen om zelf handmatig de rente op verschillende spaarrekeningen te vergelijken. Probeer er wel altijd rekening mee te houden dat een spaarrekening ook over voorwaarden beschikt die al dan niet een directe invloed kunnen hebben op de rente die op uw spaarrekening wordt toegekend. Hoewel deze voorwaarden voor veel mensen minder interessant lijken wordt het toch ten stelligste aangeraden om hier voldoende rekening mee te houden. We wensen u in ieder geval veel succes met het afsluiten van de spaarrekening hoogste rente.