Roerende voorheffing spaarrekening

Standaard

Wanneer u bekend bent met de verschillende mogelijkheden op vlak van sparen en beleggen zult u ongetwijfeld ook wel reeds gehoord hebben van de term “roerende voorheffing”. Roerende voorheffing is in principe niets meer of minder dan een belasting die meteen door de bank wordt ingehouden bij het ontvangen van winst op een bepaalde belegging alsook bij het ontvangen van intresten op bijvoorbeeld een spaarrekening. De roerende voorheffing werd in het leven geroepen om de persoonlijke belasting van particulieren enigszins te onderdrukken. Particulieren krijgen vaak te maken met erg hoge belastingen die ze niet meteen kunnen voldoen. Om deze last niet onnodig nog groter te maken wordt er door banken voor gekozen om de roerende voorheffing dus meteen af te houden.

Specifiek voor de spaarrekening geldt echter een uitzondering. Ook op spaarrekeningen kan roerende voorheffing worden geheven, maar dan wel tegen afwijkende voorwaarden. Er wordt immers niet vanaf de eerste euro winst roerende voorheffing afgehouden. U kunt steeds een intrest ontvangen tot 1730 euro alvorens er roerende voorheffing voor in rekening wordt gebracht. Dit wil zeggen dat alle bedragen tot en met 1730 euro vrijgesteld zijn van roerende voorheffing. Van zodra u meer rente ontvangt dan 1730 euro wordt er in België 15% procent roerende voorheffing ingehouden. Let wel, dit is uitsluitend het geval op de bedragen boven 1730 euro. Wanneer u bijvoorbeeld 2000 euro spaarrente ontvangt zult u slechts 15 procent roerende voorheffing betalen op een bedrag van 2000 – 1730 euro = 270 euro.

Tot slot is het ook belangrijk om er rekening mee te houden dat de inkomsten uit spaarrekeningen en beleggingen op vlak van roerende voorheffing niet worden opgeteld. Bij het ontvangen van winst uit een belegging wordt er immers altijd roerende voorheffing geheven (behalve bij bijvoorbeeld Tak 21, maar goed dat even terzijde). U hoeft dus eigenlijk alleen maar rekening te houden met de rente die wordt ontvangen uit verschillende spaarrekeningen. Let wel, wanneer u over meerdere spaarrekeningen beschikt dient u de verkregen rente dus wel op te tellen. Ook wanneer de rente van verschillende spaarrekeningen samen hoger ligt dan 1730 euro zal er immers roerende voorheffing op geheven worden…