Rente spaarrekening

Standaard

Wanneer u een spaarrekening afsluit is het belangrijkste punt waar u rekening mee zult willen houden natuurlijk de rente die op de spaarrekening wordt geboden. De rente op een spaarrekening is voor de meeste spaarders ook de belangrijkste reden om over te stappen naar een nieuwe bank. Het is voor u als spaarder altijd interessant om te weten hoe de rente op een spaarrekening precies wordt berekend. Wanneer een bank u een totale rente aanbiedt van bijvoorbeeld 2 procent wil dat immers niet zeggen dat die 2 procent onbeperkt gegarandeerd wordt. De rente op een spaarrekening bestaat immers uit twee delen, te weten de zogenaamde basisrente en de getrouwheidspremie. We vertellen u in dit artikel graag meer over de rente op een spaarrekening.

De basisrente op een spaarrekening

Allereerst is er dus de basisrente op een spaarrekening. Deze rente dient door u als spaarder goed opgevolgd te worden, want kan eigenlijk dagelijks worden aangepast. Een basisrente wordt dan ook veelal slechts voor een beperkte periode gegarandeerd. Andere banken geven dan weer helemaal geen garantie wat de basisrente betreft zodat ze echt letterlijk dagelijks kan worden aangepast. Hou er rekening mee dat de hoogte van de basisrente ook sterk afhankelijk is van het type spaarrekening die u afsluit. Een standaard spaarrekening zal immers over een hoge basisrente beschikken terwijl een zogenaamde “vaste” spaarrekening over een lagere basisrente zal beschikken. Deze lagere basisrente wordt in dit laatste geval dan weer wel gecompenseerd door een veel hogere getrouwheidspremie.

De getrouwheidspremie op een spaarrekening

De getrouwheidspremie die op een spaarrekening wordt geboden is eigenlijk een beloning die de bank aan u geeft omdat u, uw spaargeld onaangeroerd gedurende een periode van minimum 12 maanden heeft laten staan. Hou er dus rekening mee dat deze extra rente niet wordt verkregen op bedragen die bijvoorbeeld slechts “even” op uw spaarrekening hebben gestaan. Denk ook goed na alvorens te kiezen voor een bepaald type spaarrekening. Wanneer u van plan bent om uw spaargeld gedurende een periode van minimum 12 maanden vast te zetten kunt u beter kiezen voor een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie. Wanneer u regelmatig bedragen van uw rekening wenst af te halen ligt dat echter iets anders. In dat geval kiest u beter voor een spaarrekening met een zo hoog mogelijke basisrente.

Roerende voorheffing op spaarrekeningen

Zoals u waarschijnlijk wel weet bestaat er een bepaalde belasting onder de vorm van roerende voorheffing. Wanneer u over spaargeld beschikt die op spaarrekeningen terug te vinden is zal het u goed doen om te weten dat u geen roerende voorheffing dient te betalen op verworven intresten tot en met een bedrag van 1730 euro per persoon. Wanneer u met andere woorden over een gezamelijke spaarrekening samen met uw partner beschikt wordt het vrijgestelde bedrag van 1730 euro verdubbeld. Op deze manier kunt u heel veel geld sparen zonder er ook maar één euro van af te moeten geven.