Beste rente spaarrekening

Standaard

Indien u op zoek bent naar een nieuwe spaarrekening, dan is er eigenlijk slechts één ding dat u moet weten en dat is hoeveel rente u precies krijgt op uw spaargeld. Vooral in tijden waarin de spaarrente bijzonder laag staat is het van groot belang om een zo hoog mogelijk rente te krijgen op uw spaargeld en dat kan alleen door de spaarrekeningen op de markt te vergelijken. Iedere spaarrekening biedt de spaarder eigenlijk niet één, maar wel twee verschillende rentetarieven. Het eerste rente tarief is de zogenaamde basisrente, maar die wordt steevast aangevuld met de getrouwheidspremie. Let wel, deze laatste wordt slechts uitbetaald op gelden die voor minimum 12 maanden onafgebroken op een spaarrekening hebben gestaan. In dit artikel vertellen we u graag alles over de beste rente spaarrekening.

AXA komt met I-Plus Premium spaarrekening

Standaard

AXA komt met een nieuwe spaarrekening genaamd “I-Plus Premium”. Deze spaarrekening verbindt een aantal voorwaarden aan het verkrijgen van de intresten. Zo dient er ten allen tijde een bedrag van minimum 25.000 euro op de spaarrekening terug te vinden zijn. Het maximale bedrag is vastgesteld op 500.000 euro. Indien aan deze voorwaarde wordt voldaan kunnen spaarders bij de I-Plus Premium rekenen op een basisrente van 0,50 procent die wordt aangevuld met een getrouwheidspremie ter waarde van 1,20 procent. De I-Plus Premium van AXA is een gereglementeerde spaarrekening wat wil zeggen dat er een vrijstelling van roerende voorheffing kan worden verkregen tot een bedrag van 1880 euro (inkomstenjaar 2013).

Keytrade verlaagt rentes op spaarrekeningen

Standaard

Keytrade heeft vandaag bekend gemaakt dat het de rente op haar spaarrekening zal aanpassen met ingang van 1 juli 2013.

Wat de Azur spaarrekening betreft zal de basisrente worden verlaagd met 0,10 procent. Voorheen bedroeg de basisrente 1,10 procent, maar deze wordt nu dus verlaagd naar 1 procent. Daarnaast wordt ook de getrouwheidspremie verlaagd met 0,10 procent, namelijk van 0,30 naar 0,20 procent. Vanaf 1 juli 2013 beschikken spaarders middels de Azur spaarrekening van Keytrade dus nog over een totale jaarlijkse spaarrente van 1,20 procent.

Wie een High Fidelity spaarrekening heeft lopen bij Keytrade dient eveneens rekening te houden met een renteverlaging. De basisrente wordt met maar liefst 50 procent verlaagd. De basisrente bedroeg 0,50 procent en wordt vanaf 1 juli verlaagd naar 0,25 procent. De getrouwheidspremie van 1,50 procent die op de High Fidelity spaarrekening wordt geboden blijft echter wel behouden. De Keytrade High Fidelity spaarrekening zal vanaf 1 juli 2013 dus nog een opbrengst hebben van in totaal 1,75 procent.

Rabobank.be past basisrentes spaarrekeningen aan

Standaard

Rabobank.be heeft vandaag bekend gemaakt dat het de basisrente op haar twee spaarrekeningen zal verlagen. De verlaging komt er naar eigen zeggen omdat de marktsituatie dit vereist. Spaarders kunnen vanaf 1 juli bij Rabobank.be nog rekenen op de volgende rentes:

Wat de gewone Rabo Spaarrekening en het Rabo Junior Account betreft wordt de basisrente van 1,40 procent verlaagd naar 1,30 procent. De getrouwheidspremie van deze spaarrekening die werd vastgesteld op 0,30 procent blijft voorlopig wel behouden.

Ook het Rabo Plus Account en het Rabo Gift Account ontsnappen niet aan de rentedaling. De basisrente van 0,50 procent op deze spaarrekeningen daalt immers naar 0,30 procent. De 1,50 procent getrouwheidspremie van deze spaarrekeningen van Rabobank.be blijft ongewijzigd.

Belgen blijven nog steeds meer en meer sparen

Standaard

Hoewel de lage rentes een doorn in het oog zijn van de spaarder blijven Belgen toch massaal geld sparen. In april van dit jaar stond er voor zomaar even 224,8 miljard euro op de verschillende spaarrekeningen in België. Het lijkt een aanhoudende trend te zijn dat mensen niet veel vertrouwen meer hebben in beleggingen die door hun bank worden aangeboden. Ook al bieden dergelijke beleggingen vaak een mooiere rente, toch kiezen spaarders vandaag de dag liever voor de veiligheid van een spaarrekening. Verwacht wordt dan ook dat ook de komende maanden de bedragen op de spaarrekeningen alleen maar verder zullen toenemen.

VDK gaat spaarrekeningen bundelen

Standaard

Opmerkelijk nieuws vandaag uit de wereld van de spaarrekeningen. VDK Bank heeft namelijk bekend gemaakt dat het drie van haar spaarrekeningen zal gaan bundelen tot één enkele spaarrekening. De gewone spaarrekening, de Wereldspaarrekening en de Solidariteitsspaarrekening worden samen gebundeld tot één spaarrekening die de naam “Spaarplus Rekening” zal krijgen. Deze nieuwe spaarrekening verschijnt op de markt op 1 juli en komt er omdat banken nog slechts over zes verschillende spaarrekeningen mogen beschikken.

Spaarders die over deze spaarrekening zullen beschikken zullen bij VDK Bank kunnen rekenen op een basisrente van 0,65 procent en een getrouwheidspremie van 0,25 procent. De bank benadrukt dat de spaarder  voor de overgang zelf niets hoeft te doen. Deze vindt automatisch plaats op datum van 1 juli 2013.

Belfius brengt Spaarrekening + op de markt

Standaard

Belfius heeft bekend gemaakt dat het morgen 17 mei 2013 een nieuwe spaarrekening op de markt zal brengen. De spaarrekening krijgt de naam “spaarrekening +”. Met de komst van de nieuwe spaarrekening wil de bank er voor zorgen dat regelmatig en vooral langdurig sparen wordt aangemoedigd. Deze nieuwe spaarrekening van Belfius zal een basisrente bieden van 0,20 procent in combinatie met een getrouwheidspremie van 1,45 procent. De spaarrekening + van Belfius zal dus een totale jaarlijkse rente opbrengen van 1,65 procent.

De Belfius spaarrekening + moedigt spaarders aan om het kapitaal op hun spaarrekening op te bouwen met behulp van maandelijkse stortingen. Deze stortingen gebeuren automatisch en zijn begrensd op 500 euro. Per klant is het mogelijk om één Belfius spaarrekening + af te sluiten.

Wordt fiscaal voordeel spaarrekening afgeschaft?

Standaard

Als het van Minister van Financiën Koen Geens afhangt dan zou er wel eens een eind kunnen komen aan het fiscale voordeel op het spaarboekje. In België staat voor maar liefst 240 miljard euro op spaarrekeningen, maar dat geld brengt de economie weinig of niets op, aldus Geens. Een mogelijke oplossing zou op dat vlak zijn om het fiscaal voordeel te beperken en / of af te schaffen. Op deze manier zal het spaargeld op spaarboekjes de regering jaarlijks een flinke som geld opbrengen. Geens krijgt echter aanzienlijke tegenstand van Sp.a-voorzitter Bruno Tobback en ook Gwendolyn Rutten (OpenVLD) wil niet dat er aan de spaarrekening wordt geraakt.

Het is niet de eerste keer dat het fiscaal voordeel van de spaarrekening in de kijker wordt geplaatst op zoek naar extra financiële middelen voor de regering. Ook vorig jaar werd de spaarrekening al even geviseerd, maar toen werd beslist om het fiscaal voordeel in stand te houden. Wij durven echter niet zeggen dat er nog een fiscaal interessante toekomst schuilgaat achter de spaarrekening, nu duidelijk opnieuw in die richting wordt gedacht.

Crelan verlaagt binnenkort spaarrente op spaarrekeningen

Standaard

De nieuw samengestelde bank Crelan heeft bekend gemaakt dat het de rente op niet alleen haar spaarrekeningen, maar ook op haar kasbons en termijnrekeningen zal verlagen. De verlagingen gaan in op datum van 16 mei 2013. In dit nieuwsbericht spenderen we uiteraard in het bijzonder aandacht aan de renteverlaging voor de spaarrekeningen van Crelan.

Voor het gewone Crelan Spaarboekje wordt de basisrente verlaagd van 0,60 naar 0,50 procent. De getrouwheidspremie gaat eveneens omlaag met 0,10 procent naar 0,20 procent. Het Crelan Spaarboekje brengt op jaarbasis met andere woorden nog een totale spaarrente op van 0,70 procent.

Bij de Crelan Direct-boekje is het alleen de basisrente die wordt geviseerd. Bij deze spaarrekening daalt de basisrente namelijk met 0,15 procent naar 0,75 procent. De getrouwheidspremie van 0,40 procent wordt niet aangepast. Ook voor de Crelan Horizon-boekje gelden vanaf 16 mei nieuwe rentes. De basisrente van deze spaarrekening van Crelan daalt naar 0,40 procent terwijl de getrouwheidspremie wordt verlaagd naar 0,75 procent.

Tot slot is er nog het Crelan i Horizon-boekje. Bij deze spaarrekening blijft de basisrente van 0,50 procent ongewijzigd. De getrouwheidspremie daalt echter met 0,35 procent waardoor deze op 1 procent komt te liggen. Het Crelan i Horizon-boekje is dan ook vanaf 16 mei 2013 nog goed voor een totale opbrengst op jaarbasis van 1,50 procent.

VDK Bank lanceert nieuwe E-spaarrekening

Standaard

VDK Bank lanceert een nieuwe spaarrekening die geheel via het internet zal worden beheerd. De nieuwe spaarrekening kreeg de naam “E-spaarrekening” en werkt met verschillende basisintresten die afhankelijk zijn van het bedrag welke zich op de spaarrekening bevindt. Wanneer u een bedrag op de E-spaarrekening heeft staan van minder dan 50.000 euro kunt u rekenen op een basisintrest van 0,60 procent. Deze basisintrest wordt nog aangevuld met een getrouwheidspremie van 0,80 procent. Voor bedragen minder dan 50.000 euro brengt deze spaarrekening dus een jaarlijkse rente van 1,40 procent met zich mee.

Wanneer het bedrag op de E-spaarrekening van VDK Bank hoger ligt dan 50.000 euro gelden echter andere tarieven. Dan wordt de basisrente teruggebracht naar 0,30 procent. De getrouwheidspremie van 0,80 procent blijft wel ongewijzigd. Wie er voor kiest om de E-spaarrekening af te sluiten beschikt meteen ook over een gratis zichtrekening, bankkaart, kaartlezer en als vanzelfsprekend ook een abonnement op de online diensten van VDK Bank genaamd online@vdk. Zowel de spaarrekening als de zichtrekening die er aan verbonden is zijn gratis. Voor de bankkaart dient een bijdrage te worden betaald van 20 euro per jaar. Tot eind volgend jaar kunnen spaarders echter gratis gebruikmaken van de bankkaart.