MeDirect Express Spaarrekening

Standaard

MeDirect, welke in augustus 2013 het levenslicht zag op de Belgische financiële markt lanceert een gloednieuwe spaarrekening. De nieuwe spaarrekening kreeg de naam MeDirect Express Spaarrekening. Net zoals de andere spaarrekeningen beschikt ook deze nieuwe niet over een getrouwheidspremie. Spaarders kunnen rekenen op een brutorente van exact 2 procent. Let wel, indien u er voor kiest om geld te sparen met deze spaarrekening, zult u vanaf de eerste euro 25% roerende voorheffing moeten betalen. Dit zorgt er voor dat de nettorente 1,50 procent bedraagt.

Geen opzegtermijn

Kenmerkend voor de overige spaarrekeningen van MeDirect was de opzegtermijn van 3 maanden vooraleer u, uw geld kon afhalen. Deze opzegtermijn is bij de Express Spaarrekening in geen velden of wegen meer te bekennen. Met andere woorden, het geld dat u op de spaarrekening plaatst blijft steeds vrij toegankelijk. Daarnaast is het ook zo dat de rente die wordt uitbetaald niet één keer per jaar wordt uitbetaald, maar wel één keer per kwartaal. Op deze manier kunnen spaarders aanzienlijk sneller over hun rente beschikken.

Maltese Depositogarantie

Bent u geïnteresseerd om de MeDirect Express Spaarrekening af te sluiten? In dat geval dient u nog met één belangrijk aspect rekening te houden. De spaarrekening van MeDirect valt immers onder de Maltese Depositogarantie. Deze dekt de spaargelden in tot een bedrag van 100.000 euro net zoals ook in België het geval is.