Laatste kans om in te tekenen op Optima Spaarrekening Premium

Standaard

Wanneer we momenteel naar de lijsten met beste spaarrekeningen kijken zien we daar steevast de Optima Spaarrekening Premium in verschijnen. Deze spaarrekening van Optima biedt haar spaarders dan ook een rente om U tegen te zeggen. Met een basisrente van 2,25 procent en een getrouwheidspremie van 1,50 procent beschikt u meteen over een spaarrekening met een absolute toprente en dat zonder dat u naar één of ander fysiek kantoor dient te hollen.

Ook deze spaarrekening is namelijk volledig via het internet af te sluiten en te beheren. Er zit echter ook een keerzijde aan de medaille. Uiteraard kan de spaarrekening uitsluitend worden afgesloten onder voorwaarden en bovendien is intekenen slechts mogelijk tot 30 november 2013. Met andere woorden, wilt u nog genieten van de voordelen van deze spaarrekening van Optima, dan is nu uw laatste kans om in te tekenen!

Geen kosten en minimuminlage

Er zijn twee erg belangrijke factoren verbonden aan de Premium Spaarrekening van Optima. Allereerst is het zo dat er geen kosten zijn verbonden aan deze spaarrekening. Iedereen beschikt over de mogelijkheid om geheel kosteloos te kiezen voor deze manier van geld sparen. Daar staat dan weer wel tegenover dat spaarders rekening moeten houden met een bepaalde minimuminlage waardoor de spaarrekening lang niet door iedereen zal kunnen worden afgesloten. U dient immers een kapitaal ter beschikking te hebben van minimum 50.000 euro. Zonder dat bedrag kunt u deze spaarrekening helaas niet openen.

Veilig en altijd beschikbaar

Wanneer u er voor kiest om de Premium Spaarrekening van Optima af te sluiten kiest u voor een betrouwbare spaarrekening die haar spaarders niets in de weg wil leggen. Uw spaargeld kan dan ook op elk ogenblik worden opgevraagd. Let wel, wanneer u dat doet en het spaargeld zich nog geen 12 maanden op de rekening bevindt dient u rekening te houden met het verlies van uw getrouwheidspremie. Het is met andere woorden niet omdat u, uw geld kunt opvragen dat het daarom altijd even interessant is, in tegendeel. Hoe dan ook is de mogelijkheid wel voor handen en dat alleen al is voor veel mensen absoluut interessant.

Gewaarborgde intresten

Tot slot is er nog één belangrijke factor die verbonden is aan de Premium Spaarrekening van Optima. De rentes die op de spaarrekening worden aangeboden worden namelijk slechts gewaarborgd voor een beperkte periode. De gewaarborgde rentes blijven van kracht tot op datum van 28 februari 2014. Met andere woorden, van zodra die datum werd overschreden kan de rente worden aangepast. In het huidige financiële klimaat bestaat de kans dan ook dat u na deze datum niet meer over dezelfde hoge rente zult kunnen beschikken. Anderzijds is en blijft dit vandaag de dag de interessantste spaarrekening op de Belgische markt, althans voor wie meteen 50.000 euro kapitaal ter beschikking heeft.