Is een spaarrekening interessant of niet?

Standaard

Het huidige financiële klimaat zorgt er voor dat steeds meer mensen zich de vraag stellen of het tegenwoordig wel nog interessant is om een spaarrekening af te sluiten of niet. Wanneer we de rente op een spaarrekening vandaag de dag gaan vergelijken met de rente van enkele jaren geleden dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat deze aanzienlijk naar omlaag is gehaald. Het is dan ook nog maar zeer de vraag of de lage rente die op een spaarrekening wordt toegekend de zogenaamde inflatie het hoofd kan bieden. Is het met andere woorden tegenwoordig al dan niet nog interessant om een spaarrekening af te sluiten? We geven er u in dit artikel graag een antwoord op.

De voordelen van een spaarrekening anno 2012 
Laat ons eerst even kijken naar de voordelen van de spaarrekening anno 2012. Tegenwoordig zien we dat vooral de zogenaamde internet spaarrekeningen een interessante rente kunnen bieden. Rabobank.be leek op dat vlak lange tijd de onbetwiste leider met een rente tot 2,75 procent op jaarbasis. Inmiddels is er een nieuwe bank bijgekomen die nog beter blijkt te doen, namelijk NIBC Direct. Deze bank biedt klanten op haar internet spaarrekening een jaarlijkse rente van maar liefst 3 procent. In vergelijking met de rentes die vroeger op een spaarrekening werden geboden mag deze rente dan nog steeds vrij laag liggen, met de huidige economische omstandigheden mogen we best tevreden zijn met een dergelijke spaarrente. Particuliere personen hebben (tegenover bedrijven) ook als voordeel dat er op hun spaargeld geen roerende voorheffing dient te worden betaald. Op zich zijn alle verdiensten uit uw spaarrekening tot een bedrag van 1830 euro vrijgesteld van roerende voorheffing. Bedrijven betalen deze belasting echter reeds vanaf 1 euro spaargeld.

De nadelen van een spaarrekening anno 2012 
Er doen stevige geruchten de ronde dat heel wat spaarrekeningen de zogenaamde inflatie het hoofd niet kunnen bieden. Wanneer we kijken naar de lage rentes die op sommige gewone spaarrekeningen worden aangeboden kunnen we niet anders dan vaststellen dat dit inderdaad mogelijks het geval kan zijn. Aan de andere kant moeten we ook zeggen dat het niet beschikken over spaargeld eigenlijk ook geen goede zaak is. Stelt u zich bijvoorbeeld eens voor dat u een huis heeft aangekocht en u niet beschikt over een beetje extra spaargeld voor momenten waarop het allemaal een beetje minder goed gaat. In dat geval kan een spaarrekening u net de uitweg bieden waarnaar u op zoek bent en zorgt het er tevens voor dat u geen extra geld moet gaan lenen. Hoewel er dus zeker nadelen verbonden zijn aan een spaarrekening en een optimale winst niet altijd gegarandeerd kan worden lijkt het er toch naar uit te zien dat een spaarrekening wel degelijk nog steeds interessant is, al was het maar om u een beetje extra financiële zekerheid te geven.