Hoogste rente spaarrekening

Standaard

Wanneer u er voor kiest om een spaarrekening af te sluiten zult u natuurlijk willen kiezen voor de spaarrekening met de hoogste rente. De voorbije jaren is er in het internationale spaarlandschap hoe dan ook erg veel veranderd. De komst van zogenaamde internetbanken heeft er zelfs voor gezorgd dat de rente die op klassieke “ouderwetse” spaarrekeningen wordt gegeven min of meer in een slecht daglicht zijn komen te staan. Waarom zou u er immers voor kiezen om een gewone klassieke spaarrekening af te sluiten wanneer u met een zogenaamde internetspaarrekening kunt rekenen op een veel hogere rente? Er zit natuurlijk iets in, maar het is belangrijk om te weten dat een internetspaarrekening misschien niet voor iedereen even geschikt is. Even snel geld overzetten naar uw zichtrekening en dat geld vervolgens afhalen met uw bankkaart zit er bijvoorbeeld al niet in… In dit artikel vertellen we u graag meer over de hoogste rente op een spaarrekening.

De hoogste rente op een klassieke spaarrekening 

Om het overzicht te bewaren kiezen we er in dit artikel voor om de hoogste rente op te splitsen tussen een klassieke en een internetspaarrekening. Wanneer we deze twee met elkaar vergelijken zien we immers veelal grote verschillen de kop opsteken. De reden hiervoor is eigenlijk vrij voor de hand liggend. Een klassieke spaarrekening brengt voor een bank immers bepaalde kosten met zich mee en die kosten worden min of meer rechtstreeks doorgerekend aan de klant. Op zich is dit compleet normaal, maar het zorgt er wel  voor dat de rente op deze manier aanzienlijk wordt gedrukt. Om het eens kort door de bocht te stellen is het dan ook zo dat de hoogste rente op een klassieke spaarrekening nooit zal kunnen tippen aan de hoogste rente op een internetspaarrekening.  Wanneer u echter zeer vlot over uw spaargeld dient te kunnen beschikken (lees: dezelfde dag nog), dan biedt een klassieke spaarrekening u waarschijnlijk meer en betere mogelijkheden dan de internetspaarrekening.

De hoogste rente op een internetspaarrekening

Wanneer u uitsluitend een zo optimaal mogelijke rente wenst kunt u hiervoor een beroep doen op een zogenaamde internetspaarrekening. Een internetspaarrekening is eigenlijk een gewone spaarrekening zoals we deze allemaal kennen, maar met als enige verschil dat alles via het internet dient te gebeuren. U zult bij een dergelijke rekening dus ook nooit beschikken over een gekoppelde zichtrekening met bankkaart. Dit wil zeggen dat u het geld altijd eerst van uw internetspaarrekening naar de zichtrekening bij dezelfde bank dient over te maken alvorens deze over te kunnen boeken naar uw eigen zichtrekening bij een externe bank. Pas dan zult u in staat zijn om het overgeplaatste spaargeld terug op te nemen.  Wanneer we momenteel naar de hoogste rente op een internetspaarrekening kijken zien we dat vooral Rabobank.be en NIBC Direct samen met de Fortuneo Plus spaarrekening hoge toppen scheren. NIBC Direct is op moment van schrijven de koploper met een rente van 3 procent terwijl Rabobank.be samen met Fortuneo volgt met een rente van 2,75 procent op jaarbasis. De hoogste rente die momenteel op een spaarrekening wordt geboden is dus zoals u ziet 3 procent.