Dexia klassieke spaarrekening

Standaard

De Dexia klassieke spaarrekening is een eenvoudige spaarrekening zoals we deze eigenlijk allemaal kennen. Het mooie aan de Dexia klassieke spaarrekening is echter wel dat u geen klant dient te zijn van de bank om de spaarrekening af te kunnen sluiten. U dient ook (in tegenstelling tot bij veel andere banken) niet te beschikken over een zichtrekening bij Dexia om de Dexia klassieke spaarrekening af te kunnen sluiten. Wanneer u er voor kiest om de Dexia klassieke spaarrekening af te sluiten kiest u voor een spaarrekening met een minimaal rendement van 1,25 procent. Ten opzichte van de andere gewone spaarrekeningen is dit een rente die vrij in lijn ligt met de huidige markt. Het spreekt voor zich dat deze rente wel dient onder te doen voor de populaire internetspaarrekeningen.

Waarom kiezen voor de Dexia klassieke spaarrekening?

In principe is de Dexia klassieke spaarrekening een uitermate geschikte spaarrekening voor iedereen die toch een beetje spaargeld  bij Dexia wenst te plaatsen. U bent niet verplicht om automatisch ook een zichtrekening bij de bank af te sluiten en er worden ook geen opstart- of afsluitkosten in rekening gebracht. Verder zijn er ook geen jaarlijkse kosten, alleen indien u een verzekering wenst af te sluiten voor uw spaarrekening, in dit geval onder de vorm van de Dexia Deposit Cover dient u rekening te houden met een kostprijs van 3,72 euro op jaarbasis. Verder is er  voor de Dexia klassieke spaarrekening ook geen verplichte minimale inleg, al wordt er wel gevraagd om een bedrag van 12,50 euro op de spaarrekening over te boeken.

Rente op de Dexia klassieke spaarrekening 

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald bedraagt de rente op de Dexia klassieke spaarrekening  op dit ogenblik 1,25 procent. De basisrente bedraagt reeds enige tijd vast 1 procent terwijl deze wordt aangevuld met een getrouwheidspremie van 0,25 procent. Let wel, u dient er rekening mee te houden dat de getrouwheidspremie uitsluitend wordt verkregen op spaargeld die gedurende minimum 12 maanden op de spaarrekening onaangeroerd is blijven staan.

Vrijstelling van roerende voorheffing

Op de Dexia klassieke spaarrekening geldt een algemene vrijstelling van roerende voorheffing tot een bedrag van 1730 euro per persoon.  Indien u over een gezamelijke spaarrekening beschikt met uw partner kunt u het vrijgestelde bedrag dus verdubbelen. Indien u hogere rentes verwerft dient u er rekening mee te houden dat de roerende voorheffing automatisch afgehouden zal worden van de verworven rente op uw Dexia klassieke spaarrekening.