Internet spaarrekening

Standaard

Steeds meer spaarders die een nieuwe spaarrekening willen afsluiten kiezen niet meer voor een klassieke spaarrekening, maar voor een zogenaamde internet spaarrekening. Een internet spaarrekening wordt via het internet afgesloten en zal eveneens op dezelfde manier beheerd moeten worden. Net omdat je voor een dergelijk spaarproduct geen aanspraak kan maken op de ervaring en / of service van een bank kan je bij dergelijke financiële producten veelal rekenen op een aanzienlijk hogere rente.

De klassieke spaarrekeningen doen het de laatste jaren alles behalve goed en de rente die er wordt aangeboden is dan ook niet om over naar huis te schrijven. Door te kiezen voor een internet spaarrekening kies je niet alleen voor een verbeterd gebruiksgemak, maar kies je vooral voor een aanzienlijk hogere rente waardoor je spaargeld toch nog een klein beetje extra geld kan opbrengen. Meer weten over dit type spaarrekening? Aarzel dan niet langer, lees snel verder en ontdek de vele voordelen die verbonden zijn aan de internet spaarrekening!

Meer dan 250 miljard euro op Belgische spaarrekeningen

Standaard

In januari 2014 werd een nieuw historisch record gevestigd voor wat betreft het geld dat Belgen gezamenlijk op een spaarrekening hebben staan. Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat er voor zomaar even 251,2 miljard euro op Belgische spaarrekeningen is terug te vinden. Daarmee wordt meteen ook de symbolische kaap die werd vastgesteld op 250 miljard euro overschreden. Ter vergelijking geven we graag nog een aantal cijfers mee. In december van vorig jaar stond er in totaal 249,9 miljard euro op de Belgische spaarrekeningen.

In januari vorig jaar bedroeg het totaal aan spaargeld maar liefst 12,5 miljard euro minder. Als we naar de balans van de voorbije 12 maanden kijken stellen we tot slot vast dat er alleen in de maand november een negatieve balans kan worden waargenomen. Er moet wel in acht gehouden worden dat een deel van de groei van het spaargeld is te wijten aan de intresten die door de banken in de maand januari werden uitbetaald. Uiteraard hebben deze de balans aanzienlijk de hoogte in geduwd.

MeDirect Express Spaarrekening

Standaard

MeDirect, welke in augustus 2013 het levenslicht zag op de Belgische financiële markt lanceert een gloednieuwe spaarrekening. De nieuwe spaarrekening kreeg de naam MeDirect Express Spaarrekening. Net zoals de andere spaarrekeningen beschikt ook deze nieuwe niet over een getrouwheidspremie. Spaarders kunnen rekenen op een brutorente van exact 2 procent. Let wel, indien u er voor kiest om geld te sparen met deze spaarrekening, zult u vanaf de eerste euro 25% roerende voorheffing moeten betalen. Dit zorgt er voor dat de nettorente 1,50 procent bedraagt.

Vrijstelling spaarrekening 2014

Standaard

Elk jaar opnieuw is het uitkijken naar de vrijstelling die spaarrekeningen genieten. In het jaar 2013 werd de vrijstelling van roerende voorheffing vastgesteld op een bedrag van 1880 euro. Met andere woorden, op jaarbasis mag u een rente tot dit bedrag ontvangen om vrijstelling te genieten. Voor het jaar 2014 wordt daar 20 euro bijgevoegd. Het vrijgestelde bedrag wordt dan ook opgetrokken van 1880 naar 1900 euro. Ontvangt u in het jaar 2014 met andere woorden een jaarlijkse intrest die lager ligt dan dit bedrag, dan hoeft u op dat bedrag geen roerende voorheffing te betalen.

Evi Getrouwheidsrekening

Standaard

De Nederlandse Private Bank Van Lanschot lanceert een online spaarbank op de Belgische markt onder de naam “Evi”. De nieuwe online spaarbank moet de concurrentie aangaan met Rabobank.be, NIBC Direct, MeDirect en MoneYou. Evi biedt haar spaarders twee mogelijkheden aan om geld te sparen, te weten de gewone Evi spaarrekening en de Evi getrouwheidsrekening. In dit artikel nemen we de getrouwheidsrekening van de bank even onder de loep die, zoals de naam reeds doet vermoeden wordt gekenmerkt door een hoge getrouwheidspremie van 1,50 procent.

Het is voor spaarders altijd belangrijk om er rekening mee te houden dat deze rente slechts wordt uitbetaald op bedragen die gedurende minimum één jaar op de spaarrekening staan. Haalt u het geld vroeger af, dan kunt u alleen rekenen op de verworven basisrente en komt de getrouwheidspremie met andere woorden te vervallen. Bent u wel geïnteresseerd in de Evi getrouwheidsrekening en wilt u graag meer informatie? We vertellen er u in dit artikel graag alles over!

Bouwsparen met BNP Paribas Fortis en Fintro

Standaard

Woonsparen, het is altijd al een dubbeltje op z’n kant geweest. Veel jonge mensen willen het wel doen, maar krijgen daarvoor eigenlijk onvoldoende mogelijkheden aangeboden. Daar willen BNP Paribas Fortis en Fintro nu verandering in brengen. Beide banken kiezen er namelijk voor om de spaarrekening “woonsparen” in te voeren. Deze spaarrekening is speciaal bestemd voor jongeren die willen sparen om zo de aankoop van vastgoed te kunnen financieren. In de praktijk betreft het jammer genoeg niets meer of minder dan een spaarrekening die beschikt over een hoge getrouwheidspremie.

Wanneer we de spaarrekening verder onder de loep nemen stellen we wel vast dat er behoorlijk wat voorwaarden aan verbonden zijn. Zo kan de spaarrekening bijvoorbeeld uitsluitend worden afgesloten door mensen die de leeftijd hebben van 18 tot 35 jaar. Daarnaast mag er per kalenderjaar ook slechts maximum 6000 euro worden gestort. Dit komt overeen met een maandelijks bedrag van amper 500 euro waardoor de spaarrekening voor veel mensen geen structurele meerwaarde zal bieden. Zij zijn immers doorgaans vooral op zoek naar een degelijk rendement voor een groot bedrag op relatief korte termijn.

Zorgen bovenstaande voorwaarden er voor dat de spaarrekening niet is gereglementeerd? Toch niet. Het klopt inderdaad dat spaarrekeningen over geen specifieke voorwaarden meer mogen beschikken, maar er zijn twee uitzonderingen. U raadt het al, het bedrag dat wordt ingelegd alsook de leeftijd van de spaarder zijn deze twee uitzonderingen. Of het “Woonsparen” voor u al dan niet interessant is dient u zelf uit te maken, echter biedt de betere online spaarrekening u een gelijkaardige rente en dat zonder voorwaarden en dus ook zonder maximale inleg op jaarbasis. Waarschijnlijk is dit voor de meeste mensen dan ook een betere oplossing.

Geld overmaken zonder verlies van getrouwheidspremie

Standaard

Vanaf volgend jaar veranderen er in België weer heel wat zaken die verband houden met de spaarrekening. Het is bijvoorbeeld zo dat de getrouwheidspremie niet langer automatisch verloren gaat wanneer u er voor kiest om het geld over te maken van de ene naar de andere spaarrekening bij dezelfde bank. België zou België echter niet zijn mochten hier geen voorwaarden aan verbonden zijn.

De belangrijkste voorwaarde heeft betrekking tot het bedrag dat wordt overgemaakt. Het bedrag moet namelijk minimum 500 euro bedragen en u kunt een dergelijke overschrijving slechts drie keer per jaar uitvoeren. Hoe dan ook is dit een interessante mogelijkheid voor klanten van een bepaalde bank die over meer dan één spaarrekening beschikken.

Basisrente spaarrekeningen NIBC Direct wordt verlaagd

Standaard

NIBC Direct heeft bekend gemaakt dat het de basisrente op haar spaarrekeningen zal aanpassen per datum van 11 december 2013. Aan de getrouwheidspremie wordt momenteel niet geraakt. Op de gewone spaarrekening wordt de basisrente verlaagd van 1,40 naar 1,30 procent. Hetzelfde kan gezegd worden van de basisrente van de zogenaamde getrouwheidsrekening. Daar daalt de basisrente van 0,50 procent naar 0,40 procent.

Laatste kans om in te tekenen op Optima Spaarrekening Premium

Standaard

Wanneer we momenteel naar de lijsten met beste spaarrekeningen kijken zien we daar steevast de Optima Spaarrekening Premium in verschijnen. Deze spaarrekening van Optima biedt haar spaarders dan ook een rente om U tegen te zeggen. Met een basisrente van 2,25 procent en een getrouwheidspremie van 1,50 procent beschikt u meteen over een spaarrekening met een absolute toprente en dat zonder dat u naar één of ander fysiek kantoor dient te hollen.

Ook deze spaarrekening is namelijk volledig via het internet af te sluiten en te beheren. Er zit echter ook een keerzijde aan de medaille. Uiteraard kan de spaarrekening uitsluitend worden afgesloten onder voorwaarden en bovendien is intekenen slechts mogelijk tot 30 november 2013. Met andere woorden, wilt u nog genieten van de voordelen van deze spaarrekening van Optima, dan is nu uw laatste kans om in te tekenen!

Hoogste spaarrente

Standaard

Mensen die geld willen sparen en daarvoor graag een beroep willen doen op de spaarrekening zullen er uiteraard voor kiezen om een spaarrekening te zoeken die een zo hoog mogelijke spaarrente biedt. Het vinden van de hoogste spaarrente is echter lang niet altijd even eenvoudig, in tegendeel. De hoogste spaarrente zorgt er voor dat u ieder jaar opnieuw kunt rekenen op een mooie opbrengst op uw spaarrekening, maar we trappen een open deur in wanneer we zeggen dat de spaarrente tegenwoordig alles behalve hoge toppen scheert.

Bij het afsluiten van een nieuwe spaarrekening is het dan ook meer dan ooit belangrijk om te vergelijken. Alleen door de spaarrekeningen op de markt te vergelijken kunt u er voor zorgen dat u een zo hoog mogelijke spaarrente verkrijgt en dat is altijd mooi meegenomen. Wilt u eveneens een spaarrekening met de hoogste mogelijke spaarrente afsluiten? Lees dan beslist even de informatie in dit artikel!